DİSK uyarıyor: işsizlik artıyor, istihdam yapısı bozuluyor

18 Eyl 2013

DİSK-AR TÜİK tarafından açıklanan Hanehalkı İşgücü Anketi Haziran 2013 sonuçlarının ilk değerlendirmesini yaptı.

İşsiz sayısı artıyor DİSK-AR yaptığı değerlendirmede Haziran 2013 dönemi için umudu olmadığı için ya da diğer nedenlerle (mevsimlik çalışanlar dahil) son 3 aydır iş arama kanallarını kullanmayan ve bu nedenle işsiz sayılmayanlar dahil edildiğinde işsizlik oranının yüzde 8,8 değil, yüzde 14,85; işsiz sayısının da 2 milyon 525 bin değil, 4 milyon 591 bin kişi olarak gerçekleştiğini belirtti. İşsiz sayısı ise bir önceki yıla göre 544 bin kişi arttı.

Geniş Tanımlı İşsizlik Oranı geçen yıla göre yüzde 1,19 puan artış gösterdi. Kadınlar için geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 24, gençler için ise yüzde 27 oldu. Gizli işsiz olarak görülen eksik ve yetersiz istihdam edilenler de ilave edildiğinde genel işsizlik oranı yüzde 18,2, işsiz sayısı 5 milyon 619 bin düzeyinde.

İstihdam yapısı bozuluyor İstihdam yapısının giderek bozulduğuna dikkatleri çeken açıklamada ekonomik göstergelerin hızla bozulmasının, sıcak paranın yükselen piyasalardan çekilme eğiliminin, işsizlik verilerine etkilerinin gelecek dönemlerde daha da artacağı belirtildi. İstihdam yapısını olumsuz etkilen etmenlerden biri olan güvencesiz çalışma da artıyor. 2008 yılı Haziran dönemi ile karşılaştırıldığında geçici çalışanların sayısı yüzde 40 artarak, 1 milyon 641 bin kişiden 2 milyon 275 bine yükseldi. Krizden bu yana istihdama yeni katılan her beş kişiden biri geçici bir işte çalışma hayatına dahil oldu. Bu durum artık geçici çalışmanın temel istihdam biçimlerinden biri haline geldiğini gösteriyor. Geçici çalışmanın yaygınlaştırılması hükümetin istihdam stratejisi açısından bir amaç olarak değerlendiriliyor. Geçici bir işte çalışan işçiler için işsizlik oranı ise yüzde 28 olarak gerçekleşti.

DİSK ne öneriyor? DİSK-AR raporunda işsizlikle mücadele için sekiz madde öneriyor.

1. Haftalık çalışma süresi gelir kaybı yaşanmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir. 2. Herkese en az 1 ay ücretli izin hakkı tanınmalıdır. 3. Herkes için iş güvencesi ayrımsız bir biçimde uygulanmalıdır. 4. Sendikal hak ve özgürlükler güvence altına alınmalı, sendikal barajlar, noter şartı kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır 5. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalıdır 6. Kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır. 7. Taşeronlaşma ve kayıt dışı istihdam engellenmelidir 8. Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır. Kadın erkek ayrımı yapmaksızın 50 çalışanın üstündeki her iş yerinde kreş açılmalı, devlet kreşlerinin çocuklar için yaş sınırı olmadan, ücretsiz ve 7/24 açık olmalı, yaşlı ve hastalar için, yine ücretsiz, 7/24 açık, çalışanlarının yarısı erkek olan bakım evleri açılmalıdır.

paylaş