O paraya 200 yataklı hastane yapılırdı

16 Eyl 2013
Ankara Tabip Odası ATO, “Onyıllardır süren şiddeti bitirme iddiasında bulunan hükümet, artık şiddeti tüm ülke için gündelik bir olay hâline getirmiştir. Sokaklarda polis tarafından geniş halk kesimlerine hesapsızca, orantısız uygulanan şiddet Türkiye’nin temel halk sağlığı sorunlarından biri hâline gelmiştir” dedi.
 
ATO, son günlerde özellikle Ankara'da yaşanan polis saldırılarında, tüm engellemelere rağmen, odanın kendi olanaklarıyla tespit edebildiği 44 kişide astım krizi, 4 kişide kemik kırıkları, evlerinde ya da arabalarında oturan binlerce insanda biber gazı etkileri mevcuttur.
 
Açıklamada, fişlenme ve gözaltı korkusuyla acil servislere dahi gidemediği, uygulanan karartma nedeniyle sağlıklı verilere ulaşılamadığı da vurgulandı.
 
Kullanılan kimyasal silahtır
ATO açıklamasına, "Batıda da kullanılıyor diyerek meşrulaştırılmaya, masum gösterilmeye çalışılan biber gazı kimyasal silahtır. 'Dumansız hava sahası' sloganlarıyla doldurulan kentlerde 18 yaş altına sigara satılmamakta, ancak kimyasal gaz sıkmak serbesttir” diye devam edildi.
 
Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı görevini yapmadı. Emniyetin 'yapmayın insanların sağlığıyla, hayatıyla oynamayın' diye uyarmasını bekledik. Ancak, böyle bir adım atılmadı" denildi.
 
ATO'nun açıklamasında, “Bugüne kadar hükümet, biber gazı diye sunduğu kimyasala 22 milyon dolar para ödedi. Bu para ile hükümet, insanların sağlığına saldırmak yerine 200 yataklı bir hastane yapabilirdi. Kimyasal gaza verilen parayla, bu ülkedeki tüm yurttaşlara 2 yıl ücretsiz sağlık hizmeti verilebilirdi” sözü, hükümetin tercihini gözler önüne sermesi açısından oldukça çarpıcıydı.
 
Bakanlık göreve
Açıklamada, “Sağlık Bakanı, hükümetin polis eliyle uyguladığı şiddeti durdurmak için harekete geçmelidir! Eğer durduramıyorsa, bir kamu spotu hazırlayarak, vatandaşlara kimyasallara karşı nasıl kendilerini koruyacağını anlatmalıdır! Olayların çok olduğu yerlerde yaşayan vatandaşlara baret, gaz maskesi ve basit tıbbi malzeme dağıtılmalı, hızlı müdahale yapacak seyyar revirler kurulmalıdır” diyerek Sağlık Bakanlığı göreve çağrıldı.
 
Basın açıklamasında, “Bu ülkenin onurlu insanları, bu ülkenin gençleri barış içinde, özgür, adil, demokratik, laik bir ülke talep ediyorlar! Ve mutlaka alacaklar! Bu ülke ve bu ülkenin güzel insanları, şiddetin ve savaşın timsali olan bir ülkeyi değil savaşsız ve sömürüsüz, bölgede barışın en kuvvetli sesi olan bir Türkiye’yi hak ediyorlar!” diye vurgu yapıldı.
 
 
 
 
paylaş