Aleviler cami-cemevi projesine karşı Gezi ruhuyla sokaklara diyor

13 Eyl 2013

Cam-cemevi projesine karşı ortak açıklama   Türkiye, Avrupa, Amerika ve Avusturalya'daki Alevi örgütlerinden ve kurumlarından cam-cemevi projesine karşı ortak açıklama yapıldı ve Ekim ayında Gezi ruhuyla Alevilerin sokaklarda olacağı duyuruldu.

Alevilere tepeden bakan zihniyet kabul edilemez Alevi örgütleri adına yapılan açıklamada “Birtakım şahıs ve cemaatlerin, AKP hükümetinin bu asimilasyoncu vizyonuna paralel gündeme getirdiği 'cami-cemevi kompleksi' türü kurguların toplumumuz için hiçbir anlam ve hüküm taşımadığını, bu tür oldu bittilerin Alevilere tepeden bakan, Alevilere rağmen Aleviliği tanımlamaya çalışan kaba ve dayatmacı bir zihniyetin ürünleri ve kabul edilemez olduğunu bu basın bildirisi ile ilan ediyoruz” denildi.

Açıklamada ayrıca başta devlet olmak üzere Alevi olmayan tüm kurum ve kişilerin özel inanç alanına saygı duymaları gerektiği vurgulanarak “Her inanç sistemi gibi Alevilik de sadece ve yalnızca bu inanca ve kültüre mensup insanların kollektif olarak şekillendirdiği ve şekillendirebileceği bir alandır” diye belirtildi.

Alevilerin, Sünni toplumu ile çözülmeyecek sorunu yok Fethullah Gülen ve İzzettin Doğan’ın cami–cemevi projesinin Aleviliği “ılımlı siyasal İslam” içinde eritmeyi amaçladığının vurgulandığı açıklamada “Biz Alevilerin, Sünni toplumu ile çözülmeyecek, kavgayı gerektirecek sorunumuz yoktur. Aleviler, Sünnilerden değil devletten hak istiyor. Alevileri ötekileştiren, meşru, demokratik haklarımızı gasbeden, Aleviliği yasaklayan Sünni toplumu değil, ırkçı, gerici, asimilasyoncu devlet anlayışıdır” denildi.

Gezi eylemlerinde katledilen canlarımızın katilleri nerede? Açıklamada ayrıca Tuzluçayır’daki saldırılara da değinilerek “Biz Aleviler hak alma değil, varlık yokluk noktasındayız. AKP eliyle Türkiye’nin dört bir yanında ve Suriye’de, Alevilere karşı yürütülen devletin geleneksel inkârcı politikası, haklarımızı ve inancımızı tanımak yerine kendi siyasetine göre bir Alevilik tanımı yapıyor. Mamak Tuzluçayır Alevilerin yoğun olduğu, çok kültürlü ve köklü demokratik mücadele geleneği olan bir yerdir. İki hoca efendi ve proje ortakları Mamak Tuzluçayır’ı özellikle seçmiştir. Hoca efendilerin proje ortakları evlerimizin içine kadar girip adına ‘gaz bombası’ dedikleri kimyasal silahlarla beşikteki bebeklerimizi zehirlemişlerdir. Gezi eylemlerinde genç canlarımızı hunharca katleden polis güçleri, dün Hatay’da Ahmet Atakan canımızı katletmiştir. Polisin insan hakları, demokrasi ve toplum düşmanlığı, kimyasal gaz terörü, katliam tutkusu bizzat Başbakanın talimatlarıyla yürüyor. Soruyoruz, Gezi eylemlerinde katledilen canlarımızın katilleri nerede? Bunca somut delil ortadayken neden katilleri koruyup saklıyorsunuz? Hangi hukuk katilleri koruma, kollama ve saklama hakkını veriyor size?” denildi.

Aleviler Gezi ruhuyla sokaklara AKP’nin aktörlüğünü yaptığı bu asimilasyoncu, ırkçı ve katliamcı senaryonun uygulanmasına izin vermeyeceklerini belirten Alevi örgütleri, Ekim ayında birçok ilde yapacakları eylemlerle Gezi ruhuyla sokaklarda olacaklarını söylediler.

paylaş