Hava-İş işkolları yönetmeliğine karşı dava açtı

05 Eyl 2013

Uçak bakım hizmetlerinin metal işkoluna devredilmesine karşı mücadele eden Hava-İş sendikası, konuyu yargıya taşıyor.

AKP iktidarının türlü oyunlarla saldırıp sarı sendikaya mahkûm etmeye ya da örgütlü gücünü dağıtmaya çalıştığı havacılık işçileri şimdi yeniden işkolu tartışması yürütüyor.

AKP havacılardan korkuyor Daha önce grev hakları ellerinden alınmaya çalışılan havayolu emekçileri ortaya koydukları direnişle, AKP iktidarına geri adım attırarak grev haklarını korumuşlardı. Fakat bu süreçte hukuksuz bir şekilde işten atılan 305 işçinin işe dönme mücadelesi sürüyor.

Mafya mı, iktidar mı belli değil Şu an hâlâ grevde olan ve grev boyunca da yasa dışı mafyatik yöntemlerle saldırıya uğrayan havayolu işçileri ve sendikaları Hava-İş, aynı anda bakım hizmetleri ile ilgili olarak tartışma yürütüyor.

Konuyla ilgili olarak Hava İş'ten yapılan açıklamayı aşağıda paylaşıyoruz.

HAVA-İŞ uçak bakım onarım işlerini METAL işkoluna devretmek amaçlı İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİNE dava açtı.

Ülkemizde her alanda olduğu gibi sendikal örgütlenmenin ve buna bağlı evrensel toplu iş sözleşmesi hakkının işçilerce serbestçe kullanılmasının engellenmesi veya parçalanarak zayıflaması için ne yazık ki devletin resmî kurumları da dâhil edilerek olmadık yöntemlerle mücadeleci sendikalara yönelik işlemler yapılmaktadır.

Bu engelleme işlemleri apaçık ve çifte standartlar konularak çekinilmeden yapılmaktadır. Çünkü işverenler yetki alma ve toplu iş sözleşmesi yapmanın önüne alabildiğince engel yerleştirmek için siyasi iktidardan destek görmektedir.

Bu girişimin en güzel örneği de sendikaların faaliyet alanlarını belirleyen İŞKOLLARI yönetmeliğinin yeniden yapılması ve yayınlanması esnasında ortaya çıkmıştır.

Öncelikle işverenler yeni oluşturulan TAŞIMACILIK işkolunu zayıflatmış ve bölmüşlerdir. Bilindiği gibi artık taşımacılık küresel ve stratejik bir faaliyet alanıdır. Dünyada mal ve sermaye dolaşımının vazgeçilmezidir ve toptan küresel bir zincir olan LOJİSTİK adı verilen bir yapılanmaya dönüşmüştür. İşte işverenler önce bu yapıyı ayrıştırmıştır. Taşımacılık işkolundan deniz taşımacılığı, liman faaliyetleri ile depo ve antrepo faaliyetlerini çıkararak ayrı bir işkolu yapmıştır. Bir anlamda stratejik zincirin sendikal örgütlenme alanını parçalamıştır.

Şimdi taşımacılık sendikaları lojistik firmasında örgütlenmek için girişimde bulunduklarında depo bölümü ayrı sendika yetkisinde, karayolu taşıma işleri ayrı sendika yetkisinde kalacaktır. İşte işverenlere güzel bir yetki karmaşası fırsatı. Her şey önceden planlanmış ve yapılandırılmıştır.

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni İşkolları Yönetmeliğinde de Taşımacılık işkolunda bazı sendikaları kayırmaya devam etmiştir. Çok açık olarak AKP’ye yakınlığı basında yer alan Demiryol İş sendikasının örgütlü olduğu demiryolları çeken çekilen araçların bakım onarımları, raylar, vagon üretim ve bakım işleri sendikamızın da yer aldığı Taşımacılık İşkolunda yer almasına rağmen hava araçlarının bakım onarımı METAL işkoluna sokulmaya çalışılmaktadır.

Hatta işverenler otobüs tutup daha işkolu yetki tespiti bile yapılmamış HABOM ve MNG işyerlerinde Hak-İŞ’e bağlı Çelik-İş sendikasına üyelik yapılması için adeta işçilere baskı uygulamaktadır.

Çelik-İş işkolu tespiti yapılmamış bu iki şirkette Bakanlıktan garanti mi almıştır, nasıl üye yapabilmektedir?

Uçak Bakım İşleri Havayolu Taşımacılığın asıl işlerindendir. Havayolu taşımacılığı ile bir bütündür koparılmaz. Bu nedenle bu çifte standart ve hukuksuzluklara karşı mücadelemiz sürmektedir. Bu kapsamda Hava-İş Sendikası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 26 Temmuz'da değiştirdiği İşkolları Yönetmeliğinin iptali için Danıştay 10. dairesinde YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ve İPTALİ ile ilgili dava açmıştır. Hem Teknik A.Ş işkolu tespit davasına yaptığımız itiraz, hem de İşkolları Yönetmeliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali davaları sonuçlanmadan Bakanlık HABOM ve MNG işyerlerinde hiçbir sendikaya yetki veremez vermemelidir.

Sendikamız Hukuk Müşavirliğince açılan İşkolları Yönetmeliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali dava dilekçesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.havais.org.tr/download/197/

paylaş