DİSK’in “kırmızı çizgileri”

04 Eyl 2013
DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, dün (3 Eylül 2013) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’le görüştü. 
 
Görüşmede, sendikal yasaklar ve işçi sınıfının temel haklarına yönelik saldırılar olmak üzere, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun sonuçları, kıdem tazminatı, Özel İstihdam Büroları, taşeronlaştırma politikaları, noter şartı, barajlar, e-devlet, grev hakkı, yetki uyuşmazlığı gibi sendikal hak ve özgürlüklerini, çalışma hayatında ortaya çıkan köklü sorunlar konuşuldu.
 
DİSK Genel Başkanı Kani Beko, yapılan görüşmede DİSK’in kırmızı çizgilerini şöyle dile getirdi;
 
“6356 Sayılı yasadan sonra bugün gelinen noktada sendika seçme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkının gasp edildiği, sendikalara üye olan işçilerin işten çıkarıldığı, bazı iş kollarında işçilerin üye olabilecekleri toplu sözleşme yetkisi olan bir sendika dahi bulamayacağı bir sürecin içerisine girildiği görülmektedir.
 
DİSK üyesi Sosyal-İş, Nakliyat-İş ve Devrimci Sağlık-İş sendikalarımızın örneğinde görüldüğü gibi, mahkeme kararlarına rağmen TİS yetkileri uygulanmamıştır.
 
Sendikaların yetkiyi devletten değil işçiden aldıkları bir çalışma yaşamının tesis edilmesi DİSK’in asla taviz veremeyeceği bir “kırmızı çizgisi”dir.
 
Grev hakkının kayıtsız şartsız tanınması DİSK’in bir diğer “kırmızı çizgisi”dir.
 
Güvencesiz çalıştırma koşullarını derinleştirecek, işçilerin en temel haklarını gasp etmeye yönelik bu tür girişimler DİSK’in “kırmızı çizgileri”dir.
 
Başta sendikal hak ve özgürlükler olmak üzere işçi sınıfının en temel hakları pazarlık konusu yapılamaz. Bizim yukarıda belirttiğimiz kırmızı çizgilerimiz, konfederasyonumuzun talepleri değil tüm işçi sınıfının insanca yaşam talebinin önümüzdeki dönemdeki mücadele başlıkları olacaktır.”
 
 
 
paylaş