Adli yıl eylemle açıldı

04 Eyl 2013
KESK'e bağlı Büro Emekçileri Sendikası BES, yeni adli yıl başlangıcında adliye çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek için eylem yaptı.
 
Basın açıklamasını BES adına, Veli Çelik okudu. Çelik, “Adli yıl açılış törenlerinde yapılan konuşmaların yargı çalışanlarının sorunlarının çözümüne katkı sağlamadığını, Adliyelerdeki iş yükü her geçen gün artmakta, iş yükünden ve UYAP sisteminden kaynaklı yaşanan sorunlardan dolayı yargı emekçileri çoğu zaman mesai bitiminde ve tatil günlerinde çalışmak zorunda bırakılmaktadır” dedi.
 
Büro Emekçilerinin talepleri şöyle sıralandı;
- Yardımcı hizmetler sınıfında yer alan mübaşirlerin Genel İdari Hizmetler sınıfına alınması için gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır.
 
- Özellikle büyük şehirlerde nöbete kalan personelin günün ve gecenin hangi saatinde olursa olsun evlerine bırakılması, nöbet sonrası izin verilmesi sağlanmalıdır.
 
- Adliyelerde görev yapan sosyolog ve psikologların çalışma koşullarının iyileştirilmesi sağlanmalıdır.
 
- Denetimde serbestlik (infaz korumalar hariç) çalışanlarının mahkeme kararı olmasına rağmen sendika üyeliklerinin önündeki engeller kaldırılmalıdır.
 
- Yargı emekçileri hakkında keyfi olarak uygulanan adli ve disiplin soruşturmalarına son verilmelidir.
 
- Kamu emekçilerinin tamamına yakını yoksulluk sınırı altında çalıştırılmakta olup, Konfederasyonumuz KESK tarafından açıklanan yoksulluk sınırı rakamı (3.692 lira) taban maaş olarak belirlenmelidir.
 
- Yoksulluk sınırı rakamı en alt vergi diliminden vergilendirilmelidir.
 
- Her türlü ek ödeme emekli aylığına esas kazanca dâhil edilmelidir.
 
- İl içi ve il dışı rotasyon (sürgün) uygulamaları yerine çalışanların gönüllülüğü esas alınmalıdır.
 
- Performansa güre ücret verilmesi ile ilgili hazırlıklar yapılmakta olup bu yaklaşımdan vazgeçilmelidir.
 
- 2013 yılı itibarıyla kaldırılan fazla mesai ücretlerinden kaynaklanan ücret kayıpları karşılanmalıdır.
 
- Kamuda esnek, kuralsız, güvencesiz çalışma biçimine son verilmeli, güvenceli istihdam sağlanmalıdır.
 
 
 
paylaş