Emperyalist “Demokrasiye” Hayır!

30 Ağu 2013

Suriye ile dayanışma içerisinde olan Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu DSF'nin açıklamasını sunuyoruz.  Emperyalist “Demokrasiye” Hayır! Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu Suriye’ye karşı yapılan yoğun emperyalist saldırganlığı kati surette kınamaktadır. Suriye ve Suriye halkına yönelik saldırıların ve askerî müdahale girişimlerinin derhâl sonlandırılması için çağrıda bulunmaktadır.

Emperyalistler arasındaki güçlü rekabet koşullarında ve zengin üretim kaynakları ve jeostratejik konumlar üzerindeki rekabetin arttığı uluslararası kapitalist kriz koşullarında, Ortadoğu ve Akdeniz’de yaşanan çatışmalar yeni boyutlara ulaşmıştır.

Suriye Ordusu'na atfedilen “kimyasal silah kullanımı” ile ilgili yaratılan nedenlerin, ABD ve diğer güçler tarafından beklenen ve yıllardır hazırlığı yapılan askerî müdahale için fırsat yaratmak amaçlı provokatif bir iftira olduğu açıktır.

Çokuluslu şirketlere ait küresel medya, emperyalist gündemle tam koordineli çalışmaktadır. Dezenformasyon kampanyalarını zenginleştirişiyor, halkın eylemsizliğini sağlıyor ya da yeni katliamlara yol açıyor.

Ülkede, ABD, İngiltere, Fransa, Türkiye, İsrail, Katar ve Suudi Arabistan tarafından hem maddi, hem manevi destek alan güçler kabul gördükleri gibi; ne Suriye halkının çıkarları için, ne “barış” için,  ne de “demokrasi” için bir şey yapmamaktadırlar.

Afganistan’da, Irak’ta, Libya’da, Mali’de uygulanan “demokrasi”ye bizim ihtiyacımız yok, biz onu istemiyoruz. Çokuluslu sermayenin çıkarları için daha fazla kan dökülsün istemiyoruz.

Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu tüm sendikal örgütlerini, üyelerini ve dostlarını; aynı zamanda barışsever insanları ve kitle örgütlerini, emperyalist politikalara karşı onların suçlamalarını uluslararası düzeyde protesto etmeye ve Suriye halkıyla dayanışmaya çağırıyor.

Suriye halkı, dış müdahale olmadan, bugünü ve yarını için karar verecek olan tek güçtür.Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu Atina,Yunanistan- 29 Ağustos 2013

www.yenidunya.biz tarafından http://www.wftucentral.org websitesinde bulunan İngilizce aslından Türkçe'ye çevrilmiştir.  

paylaş