Danıştay son noktayı koydu

24 Ağu 2013
İstanbul 7. İdare Mahkemesi`nin, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından üzerinde basketbol akademisi, yönetim merkezi, kamp ve antrenman binaları vb. tesisler kurulmak istenen tarım arazilerinin tarımsal üretim amacı dışında kullanılmasını önleyen kararıyla ilgili olarak yapılan temyiz başvurusunu Danıştay reddetti.
 
ZMO İstanbul  Şubesi’nin konuyla ilgili bir basın açıklaması şöyle:
 
“İstanbul İli, Beykoz İlçesi, İshaklı Köyü`nde bulunan 3 pafta, 380 parsel numaralı, 86.250 metrekare yüzölçümlü tarım arazisinin “KAMU YARARI KAPSAMINDA TARIM DIŞI AMAÇLI KULLANILABİLECEĞİ” yönünde görüş veren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı`na TMMOB Ziraat Mühendisleri Odamız 2010 yılında dava açmıştı.
 
“Dava sürecinde yapılan bilirkişi incelemesinde arazinin; iki tarafı ormanlarla kaplı vadi tabanı olduğu, organik maddesi son derece yüksek verimli bir toprağa sahip bulunduğu, tarım yapmayı engelleyecek herhangi bir topoğrafik sınırlaması olmadığı, mevcut haliyle tarımsal üretimde kullanıldığı, kesinlikle tarımda kullanılması gereken birinci ve ikinci sınıf tarım arazisi niteliğinde olduğu belirtilmiş ve bu özelliklere sahip bir araziden yılda iki hatta üç ürün kaldırılabileceği vurgulanmıştı.
 
“Mevcut veriler ışığında İstanbul 7. İdare Mahkemesi, söz konusu arazinin tarım dışı amaçla kullanılmasının şehircilik ilkelerine ve “KAMU YARARINA” uygun olmadığı sonucundan hareketle, hukuka aykırılığı açık olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı`nın kararının yürütmesini “oy birliği” ile durdurmuştu.
 
“Bu kararın üzerine, görevi tarım arazilerini korumak olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Basketbol Federasyonu ile birlikte Danıştay`a temyiz başvurusunda bulunmuştu.
 
“Danıştay Onuncu Dairesi, İstanbul 7. İdare Mahkemesi`nin “oy birliği” ile aldığı kararını temyizen incelemiş, bu kararı usul ve hukuka uygun bularak, “oy birliği” ile ONANMASINA karar vermiş, Beykoz-İshaklı Köyü ovası ortasında yapılmak istenen betonlaşmaya “DUR” demiştir.
 
“Bir santimetre toprak, birçok faktöre bağlı olarak 200-1.000 yıl arasında oluşabilmektedir. Bu süre ortalama 500 yıl olarak kabul edildiğinde, buğday yetiştirecek minumum 40 santimetrelik bir toprak (40×500=20.000) ancak 20.000 yılda oluşabilmektedir.
 
“Oluşumu böylesine uzun bir zaman isteyen, ancak birkaç saat içerisinde yok edilebilen bir tarım arazisi ve üzerindeki toprak, bir kez daha TMMOB Ziraat Mühendisleri Odamızın mücadelesi ve yargının gerçek kamu yararını gözeten kararı ile korunmuştur.
 
Kamuoyuna duyurulur.”
 
Ahmet ATALIK
 
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı
 
 
 
 
paylaş