KESK-AR, Ağustos Ayı Raporu yayınlandı.

24 Ağu 2013
Raporda, “AKP’nin içeride ve dışarıda yaşadığı krize yeni bir ekonomik kriz dalgasının eşlik edeceğine ilişkin sinyalleri güçleniyor. Dış açık AKP döneminde yüzde 160’ın üzerinde bir artışla 340 milyar dolara yükseldi" denildi.
 
Ayrıca raporda, "2013 yılının Eylül ayına doğru yaklaştığımız şu günlerde ise küresel ekonomik durgunluğun merkez ülkelerden çevre ülkelere ihraç edilmesi ile Türkiye’nin de içinde bulunduğu çarpık-spekülatif piyasalara ve ithalata bağımlı ekonomilerde ekonomi tepetaklak bir seyir içinde. Özel sektörün dış borcun üçte ikisini oluşturması ve kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 87’sini oluşturması, döviz kurunun bir anda fırlama yaşadığı bugünlerde borçların finansmanında ciddi sıkıntıları beraberinde getirmektedir. En borçlu sektörlerin başında bankalar ve ardından inşaat ve gayrimenkul sektörü gelmektedir. Kayıt dışı istihdamın ve taşeron çalıştırmanın en yaygın olduğu inşaat ve gayrimenkul sektöründe, en ufak bir krizin faturası işçilere ödetilmektedir. Geçtiğimiz ay dolar fiyatlarındaki artış, kömüre, petrole, gaza ödenen dövizin TL karşılığında yüzde 8’lik bir artışı beraberinde getirmiştir. Dolar kurundaki artışın bir yıl daha devam ederse, enerjide maliyetlerin 3 miyar dolar artacaktır. Kamu emekçilerini en çok etkileyen gıda enflasyonu ve büyümeden pay hesaplandığında yüzde 15, geçmiş dönem refah kayıplarıyla birlikte hesaplandığında ise yüzde 22’lik bir zam hakkı olan kamu emekçilerine ortalamada yüzde 4,3 zam yapılmıştır. En son kamu emekçilerinin TİS sürecinde de görüldüğü gibi kriz dönemlerinin yaklaştığı süreçlerde AKP hükümetinin ücretleri baskılama ve ücret dışı gelirleri törpüleme uygulamaları sıklaşmakta, AKP’nin sömürü, yağma ve talan düzeninde bölüşüm sorunu daha ağır bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır" ifadeleri yer aldı.
paylaş