Eğitim-Sen: “Yalan söylüyorlar”

21 Ağu 2013

Eğitim-Sen, “Öğretmen Maaşlarındaki Artış Üzerinden Kamuoyu Bilinçli Olarak Yanıltılıyor!” başlıklı açıklama yaptı. Açıklamayı Eğitim-Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız okudu.

Eğitim-Sen açıklamasında, “AKP hükümeti ile Memur-Sen arasında imzalanan TİS'in bir ‘satış sözleşmesi’ olduğu, tartışmaların sadece ücret zammına kilitlenerek kamu emekçilerinin asli hiçbir sorununa çözüm üretilmediği” vurgulanarak, “TİS kamu emekçilerinin ekonomik, sosyal ve demokratik haklarının yanı sıra, çalışma koşulları ile ilgili temel düzenlemelerin belirlendiği bir sistem olmasına rağmen, sadece ücret artışı ile sınırlı görülen bir mekanizma olarak işletilmiştir. Özellikle eğitim emekçilerini angarya çalışmaya ve güvencesizliğe mahkûm eden Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi’nde belirtilen esnek çalışma, performans değerlendirme, kariyer basamakları ve rotasyon uygulaması gündeme bile alınmamıştır” denildi.

Hangi kazanım? Yıldız, “Düzenlemeler kamuoyunu yanıltmayı amaçlıyor. AKP hükümeti öncesi yüksek lisans yapmış öğretmenler ek derslerini yüzde 25, doktora yapmış öğretmenler yüzde 40 fazla alırken, AKP bu hakkı gasbetmişti. Yeni sözleşmede yüksek lisans yapmış öğretmenlerin ek derslerini yüzde 5, doktora yapmış öğretmenlerin yüzde 15 fazla alacağı ve uygulamanın devam edeceği şeklindeki açıklama, gasbedilmiş bir hakkın daha geri bir şekilde uygulamaya konulmasıdır” dedi.

Yıldız, “'Eşit işe, eşit ücret' iddiası ile 666 Sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi ile ilgili Kanun Hükmünde Kararname KHK ile kamuda yönetici ve üst düzey kamu görevlilerinin ücretlerinde ciddi artışlar yapılırken, başta öğretmenler olmak üzere, akademisyenler, hekim dışı sağlık emekçileri gibi toplam sayısı 1,5 milyonu bulan kamu emekçilerine hiçbir ek ödeme yapılmamıştır. Yaşanan mağduriyet ortada dururken, sadece öğretmenlere 2014 yılının Ocak ve Temmuz aylarında ödenecek olan 75+75 liranın yaşanan adaletsizliği gidermesi mümkün değildir” diye açıklamaya devam etti

Öğretmenler az çalışıyor Kamuoyunda yaratılan “öğretmenler az çalışıyor, çok maaş alıyor” algısının ne kadar yanlış olduğunu ise Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD verileri açıkça yalanlamaktadır. OECD ülkeleri içinde öğretmenleri en çok çalışan ülkelerin başında Türkiye’de çalışan eğitim emekçileri gelmektedir. Öğretmenlerin yıllık çalışma saati ortalaması OECD ülkeleri içinde 1671 saat iken Türkiye’de öğretmenler yılda 1816 saat çalışmaktadır.

Talepler aynen geçerli Eğitim emekçilerinin talepleri ise güncelliğini aynen korumaktadır.

"Bu talepler; Başta insanca yaşayacak ücret talebimiz olmak üzere, eğitim emekçilerinin bugüne kadar yaşadığı ekonomik mağduriyetler giderilmeli, son 11 yıl içinde satın alım gücümüzdeki azalmayı telafi eden adaletli bir ücret artışı sağlanmalıdır.

Eğitimde esnek, kuralsız ve angarya çalışma uygulamalarına son verilmeli, performans değerlendirme ve rotasyon uygulamalarından tamamen vazgeçilmelidir.

Ek ödemelerin tamamı temel ücrete ve emekliliğe yansıtılmalı, vergi dilimi uygulaması sabitlenerek, ücretlerde yaşanan erimenin önüne geçilmelidir.

Ek ders ücretleri günün şartlarına uygun bir şekilde belirlenmelidir.

Eğitim-öğretim yılı başında öğretmenlere yapılan eğitim-öğretime hazırlık ödeneği, her dönem başında olmak üzere yılda iki kez olmalı ve bütün eğitim ve bilim emekçilerinin yararlanması sağlanmalıdır.

Hizmetli ve memurlara özel hizmet tazminatı ödenmelidir.

Kamu emekçilerinin grevli toplu sözleşme hakkı önündeki engeller kaldırılmalı, gerçek bir toplu sözleşme düzenin yaratılması sağlanmalıdır."

paylaş