Yeni işyeri korkumuz: Mobbing

19 Ağu 2013

İşyerlerinde güçlünün zayıfı ezmesi ile ortaya çıkan mobbing, adeta çalışanların kâbusu oldu. Çalışılan alan ne kadar hiyerarşik, dışa kapalı ve merkezi ise mobbing uygulamaları daha da artıyor. Çoğunlukla çalışanları işyerinden uzaklaştırma yöntemi olarak kullanılıyor.

Mobbing ile Mücadele Derneği verilerine göre Türkiye’de en az bir kere mobbinge uğrayan çalışan oranı yüzde 40 civarında. Her sektöre göre değişiklik göstermekle birlikte bu oran 26 milyon kayıtlı çalışan olan ülkemizde 10 milyonu aşıyor.

Mobbinge maruz kalanların ise yaklaşık yüzde 33'ü konuyu işyeri yönetimiyle paylaşıyor. Aynı şekilde karşılık veririm diyenler yüzde 14, bir şey yapmadan çalışmaya devam edenler ise yüzde 8. Dernek mobbingi “İşyeri terörü” olarak tanımlıyor.

Hangi alanlarda yaygın Mobbing konusunda araştırma ve anketlerini sürdüren dernek bazı sektörlerde mobbing oranının yüzde 85’lere çıktığını belirtiyor. Sağlık ve üniversiteler en yoğun mobbing alanları. Asker ve polis de maruz kalma bilinmesine rağmen yapılmış bir araştırma yok.

2010 yılından bu yana 52 bin mobbing mağduru derneğe başvuruda bulunmuş. Mobbing hakkında bilgisi olanların oranı ise acınacak seviyede, yüzde 5.

Hangi davranışlar mobbinge girer • Yapılan yanlışlardan sorumlu tutulma,

• Kişiye mantıksız görevler verilmesi,

• Yeteneğinin eleştirilmesi,

• Birbiriyle çelişkili kurallara itaat ettirilme,

• Görevin kaybettirileceğine ilişkin tehditler,

• Küçük düşürülme ve hakarete uğrama,

• Başarının olduğundan az gösterilmesi,

• İşten çıkarılma (ayağının kaydırılması)

• Bağırılma,

• Şerefinin lekelenmesi

• Sözlü ve yazılı tehdit

Kişisel etkileri Mobbing, alkol ya da madde kullanımı, anksiete, öfke durumu, benlik saygısında azalma hipertansiyon gibi psikosomatik rahatsızlıklar, depresyon  hatta intiharla sonuçlanabilmektedir.

Birinci Derece Mobbing: Ağlama, zaman zaman uyku bozuklukları, alınganlık, konsantrasyon bozukluğu

İkinci Derece Mobbing: Direnemez, kaçamaz, geçici veya uzun süreli zihinsel ve / veya fiziksel rahatsızlıklar çeker

Üçüncü Derece Mobbing: Mağdur işgücüne geri dönemez fiziksel ve ruhsal zarar görme, rehabilitasyonla bile düzeltilebilecek durumda değildir. Tıbbi ve psikolojik yardım artık zorunludur.

Çözüm örgütlü olmak Örgütlü güçle harekete geçmek mağdurun savunmasına güç katar. Mobbinge karşı örgütlenilmesi durumunda, mağdur kendini savunma konusunda daha cesur davranacak, kısmen ya da tamamen güç dengesi sağlanmış olacaktır. Örgütlü toplumlarda, mağdura yardım edecek güçlü ve etkili örgütler devreye girebilir. Özellikle sendikalar, meslek odaları vb. üyeleri adına mobbing davaları açabilirler, zorbalık yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunabilirler, gerektiğinde çeşitli zeminlerde demokratik protesto haklarını kullanabilirler. Örgütsel güç, baskı unsuru olarak da etkili sonuç alır.

Mobbing ile Mücadele Derneğiwww.mobbing.org.tr

Mobbing nedir Mobbing çevresini kuşatma, topluca saldırma, rahatsız etme ya da sıkıntı verme anlamında kullanılmaktadır.

paylaş