"3. Köprü yapılmazsa daha büyük çevre kirliliği olur!"

17 Ağu 2013

3. Köprüye karşı TEMA'nın açtığı davada bilirkişi raporu çıktı.   Dava için tayin edilen 7 kişilik bilirkişi heyeti Temmuz 2012’de keşif yaptı. Ancak bilirkişi raporu 29 Mayıs’ta temel atıdıktan tam 2 ay sonra Temmuz 2013’te mahkemeye sunuldu. Rapor şaşırtıcı bilgi ve iddialar içeriyor: "Köprü etrafında yerleşim oluşmazsa çevreye abartıldığı kadar zarar vermez. Yapılmazsa daha büyük çevre kirliliği olur."

7 kişilik bilirkişi heyetinin 6 üyesi "evet" derken bir üye, köprünün bölgede kontrolsüz büyümeye neden olacağını belirtti ve "hayır" oyu kullandı. Bilirkişi raporunda "davalı" konumdaki İBB ve Karayolları’nın raporları dayanak gösterildi.

Kuzey Marmara Otoyolu KMO'dan etkilenecek arazinin çalı, çayır, kıraç toprak, su, sulak alan, tarım alanı, yaprak dökmeyen ağaç ve yerleşim alanı olduğu belirtilen raporda, projenin etkileyeceği alandaki orman varlığı yüzde 40, İstanbul Ormanları’nın yüzde 1.1’i olarak gösteriliyor.

Köprü yapımının engellenmesi durumunda trafik sıkışıklığı yüzünden daha çok kirlilik yaşanacağı, daha büyük çevresel ve sağlık problemine sebep olacağı iddia ediliyor.

Hükümetin 2023 yılı hedeflerine de vurgu yapılan bilirkişi raporunda “Tuzla ve Gebze’deki sanayi faaliyetleri yereldeki ekolojiyi ve çevreyi tahrip ederken ülkenin ekonomik yönden büyümesinde ve ülke sanayisinin rekabet gücünü sürdürerek hayatiyetini devam ettirmesinde önemli bir fonksiyona sahip” açıklamaları yer alıyor.

Bu nasıl bilirkişi? TEMA’nın avukatı Ömer Aykul “Bu bilirkişi raporunda bilirkişiler 2 belgeye dayanıyor. Biri İstanbul Ulaşım Ana Planı raporu. Bu rapor İBB’ye ait. İkinci belge ise KMO Ekonomik ve Finansal Fizibilite raporu. Bu da davalı yanında müdahil Karayolları Genel Müdürlüğü’nün raporu. Bir kişi davalı tarafın belgelerine dayanarak rapor hazırlayamaz. Bu hem raporun, hem de bilirkişilerin tarafsızlığını tartışmalı hâle getirir. Bilirkişiler ülke planı diye bir şeyden bahsediyor. Danıştığım şehir plancıları 'ülke planı diye bir plan bilmiyoruz' diyor. Bilirkişi olup da ülke planı diye kimsenin bilmediği plandan söz edemezsiniz. Çok temel bir usul sorunudur. Bunları hatırlatıp bilirkişiye itiraz ettik” dedi.

3. köprüyle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak için;http://www.youtube.com/watch?v=rWh1pKQbEsohttp://www.koprufotograflari.com/

paylaş