17 Ağustos’u unutma

17 Ağu 2013

17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 14 yıl geçti. Ancak, risk bölgesi ilan edilen alanlarda hiçbir çalışma yapıladı. Başta İstanbul olmak üzere birçok kentte hasarlı binalara dönük herhangi bir adım atılmadı.

Bilim insanlarınca olacağı her an beklenen depremde, İstanbul’da 50-70 bin, Türkiye’de ise 140 bin hasarlı binanın yıkılacağı veya ağır hasar göreceği belirtiliyor. Konutların 6,5 milyonunun deprem açısından riskli bina durumunda olduğu verilen bilgiler arasında.

Mimar ve mühendis odalarının, 17 Ağustos depremi ile ilgili açıklaması 1900‘lü yılların başından bugüne depremlerde yüz bin insanımız hayatını kaybetti.

Van depremi, 17 Ağustos‘tan ders alınmadığını gösterdi, Van depreminden ders alınmadığı korkarız ki yeni bir depremle anlaşılacak.

Kentsel dönüşüm projelerinin asıl amacı nedir? Mevcut yapı stokunu iyileştirmek mi, sermaye gruplarına rant sağlamak mı?

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinden geriye kalan orta hasarlı binaların hâlâ varlığını koruduğu ve bu yapıların kullanılmaya devam edildiği bilinmekte, sonuç olarak hâlâ yapılması gerekenlerin olduğu ortaya çıkmaktadır.

Deprem riski olan yerleşim alanlarında bina stoku dökümü çıkarılmalı, niteliksiz yapı stokunun iyileştirme veya yenileme işlemi yapılmalı, ihtiyaç duyulan mevzuat değişiklikleri bir an önce gerçekleştirilmelidir.

Deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak çalışmalarda kamu yararı ve ülke çıkarı gözetilerek programlar oluşturulmalı, kamusal denetim etkinleştirilmelidir.

Türkiye'de 18 milyonu aşan yapı stokunun yüzde 67'si ruhsatsız ve kaçak, yüzde 60'ı 20 yaş üzeri konutlardan oluşmakta ve yüzde 40'ı oturulamaz ve depreme karşı güçlendirilmesi gerekir durumdadır.

Meslek Odaları, insan odaklı projeler konusunda ısrarcıdır.

paylaş