Sit alanlarında korkulu bekleyiş

15 Ağu 2013

Anayasa Mahkemesi sit alanlarına inşaat yapımına verilen ceza maddesini iptal etmiş, hükümete 1 yıl süre vermişti. Hükümet yasal boşluğu doldurmak için 14 Ekim’e kadar yeni bir yasa çıkarmazsa Türkiye’nin sit alanları ve kültür varlıkları büyük tehdit altında.   Ertelemenin üzerinden 10 ay süre geçmesine rağmen hükümet herhangi bir yasal düzenleme yapmış değil. Meclis 1 Ekim'de açılacağına göre, yasal düzenleme için sadece 13 gün kalacak.

İptal edilen yasa hükmü, kültür varlıklarına zarar veren ve sit alanlarına inşaat yapanlara 2-5 yıl hapis cezası öngörüyordu. Yüksek Mahkemenin kararı ile bu hüküm ortadan kalktı. Hükümet yeni bir yasa çıkarmazsa, sit alanlarında inşaat yapanlara ceza verilmeyecek.

İptal edilen ve 14 Ekim itibarıyla yeni bir yasal düzenleme yürürlüğe girmemesi hâlinde ortadan kalkacak maddeler şöyle: a) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarara uğramalarına kasten sebebiyet verenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

b) Sit alanlarında geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına, koruma amaçlı imar plânlarına ve koruma bölge kurullarınca belirlenen koruma alanlarında öngörülen şartlara aykırı izinsiz inşa ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

Konu ile ilgili yetkililer herhangi bir yasal hazırlığın olmadığını dile getiriyorlar.

paylaş