KKTC Meclis açılışında erkek egemenliğine protesto!

13 Ağu 2013
KKTC'de Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya, Cumhuriyet Meclisi'ndeki milletvekillerin yemin töreninde, mevcut milletvekilliği andını "erkek egemen" bularak okumayı reddetti; kendi hazırladığı yemini okudu. Mecliste gerginlik çıktı.
 
İlk kez milletvekili seçilen CTP-BG milletvekili Doğuş Derya'nın, insan hakları ve kadın eşitliğinden bahseden ant içme metnini, Meclis Başkanlık Divanı adına oturum başkanlığını yürüten Demokrat Parti – Ulusal Güçler DP-UG Miletvekili Ergün Serdaroğlu bitirmesine izin vermedi. Olay üzerine Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ile diğer devlet yetkilileri de salondan çıktı. Oturuma 5 dakika ara verildi. Ulusal Birlik Partisi UBP milletvekilleri de, ikinci oturumun başlamasının ardından, kürsüye yemin etmek için çıkan Doğuş Derya’yı protesto ederek Meclis Genel Kurulu’nun dışına çıktı.
 
Derya, ikinci kez kürsüye geldiğinde milletvekilliği andını okudu
"Devlet için değil, emeğin sömürülmediği adil ve eşit bir düzen için; Namus üzerine değil, insanlık onuru üzerine!"
 
Milletvekili Doğuş Derya, mevcut yeminin kapsamını dar bulduğunu söyledi. Mevcut yeminin erkek egemen bir dille yazıldığını söyleyen Derya, “Bütün sosyal kesimlerin görünür hâle gelmesi için; ırkı, dili, dini, cinsiyeti, cinsel yönelimi nedeniyle kimsenin ayrımcılığa uğramaması için çaba göstereceğime yemin ettim” dedi.
 
Doğuş Derya’nın andı
“Kıbrıs ülkesinde yaşayan her bireyin, dili, dini, ırkı, doğum yeri, sınıfı, yaşı, fiziksel durumu, cinsiyeti veya cinsel yönelimi dolayısıyla ayrımcılığa maruz kalmaması için çalışacağıma, emeğin sömürülmediği adil ve eşit bir düzen yaratmak içi uğraşacağıma, çatışma ve şiddet kültürünün yerine barış ve uzlaşı değerlerinin yerleşmesi için çaba göstereceğime, demokrasi, sosyal hukuk devleti ilkeleri ve insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağıma; federal bir Kıbrıs kurma ülküsünden vazgeçmeyeceğime insanlık onurum üzerine ant içerim.”
 
KKTC milletvekilliği andı
"Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma; halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma; her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ve özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya bağlılıktan ayrılmayacağıma; namusum ve şerefim üzerine and içerim."
 
 
 
paylaş