ITUC: İşsizlik ve yoksulluk artıyor

10 Ağu 2013

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC'un Ağustos ayı başında sonuçlandırıp açıkladığı küresel ankete göre dünya ekonomisi her geçen gün daha da kırılgan hâle gelirken çalışanların, emeğiyle geçinenlerin gelirleri de her geçen gün düşüyor.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC Genel sekreteri Sharan Burrow “İşçiler ve aileleri için dünyanın her geçen gün daha da iç karartcı bir hâle dönüyor. Bütün dünyada işsizlerin sayısı 200 milyonu geçmiş durumda. Özellikle de gençler arasında daha yaygın olan işsizlik bütün hükümetlerin en önemli sorunları olarak önümüzde duruyor” dedi.

Burrow: “Bu yılın Nisan ve Mayıs aylarında Belçika, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Japonya, Rusya, İspanya, Güney Afrika, İngiltere ve ABD gibi ülkelerde küresel pazar araştırma şirketi TNS tarafından yapılan ITUC 2013 Küresel Anket sonuçları G20 (Gelişmiş 20 ülke) yönetimlerini ayarır niteliktedir” dedi.

Araştırma sonuçları açıkça hükümetlerin işçilerin çıkarlarına değil, sermayenin çıkarlarına öncelik verdiğini gösteriyor.

Yukarıda sayılı ülkelerde araştırmaya katılanların yüzde 80'i kendi hükümetlerinin işsizlikle ilgili politikalarının başarısız olduğunu belirtirken, araştırmaya katılanların sadece yüzde 13'ü hükümetlerinin işçilerin ve ailelerinin çıkarlarına öncelik verdiğini belirtti.

paylaş