Dava sürerken temel attılar

09 Ağu 2013
Tayyip Erdoğan’ın fikri olan 37 bin 500 kişi kapasiteli Çamlıca Camii’nin temeli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara’nın katıldığı bir törenle atıldı.
 
TMMOB'a bağlı Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası İstanbul şubelerinin, imar planlarının şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olmadığı gerekçesiyle yürütmeyi durdurma davası açtığı Çamlıca Camii projesinin temelleri, davanın devam ediyor olmasına rağmen atıldı.
 
Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, kamuya açık olması ve korunarak yaşatılması gereken bir alanın yereldeki ihtiyaca bakılmaksızın dini tesis alanına ve bununla birlikte özel kullanıma açılarak yapılaşmaya maruz bırakıldığı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve eki “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik”e, 2890 sayılı Boğaziçi Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik ile şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olmadığı, planlama alanı Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanı olduğu için Boğaziçi alanı içerisinde yer alan doğal yapının tahribatının önünün açılacağı, Boğaziçi’nin siluet etkisini tahrip edecek yapılaşma olacağı belirtiliyor.
 
Nüfus açısından düşük yoğunluklu bir yer olan, caminin yapıldığı bölgenin çevresinde 14 dini tesis bulunuyor. Net olan bir şey var ki o da bölgenin böyle bir ihtiyacının olmadığı! Üstelik de bu projeye harcanacak olan para 131 milyon lira!
 
Halkının sendikasız, sigortasız, kayıtdışı, düşük ücretle, uzun saatler çalıştırılmasına göz yuman; eğitimi, sağlığı gittikçe daha da ulaşılamaz hâle getiren; adaletsizlikte, diktatörlükte sınır tanımayan iktidar halkın parasını kendi projelerine harcamak konusunda çok başarılı!
 
 
 
 
paylaş