"Diren Kıbrıs" etkinliği 14 Ağustos'ta

05 Ağu 2013

Baraka Kültür Merkezi, Devrimci Komünist Birlik DKB, Birleşik Kıbrıs Partisi BKP ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği "Diren Kıbrıs" adıyla, "Özgür ve bağımsız Kıbrıs" sloganı ile "anti işgal etkinliği"düzenleyeceklerini bildirdi.

Taşkınköy Parkı'nda gerçekleşecek olan etkinliğin tarihi 14 Ağustos, bu tarih aynı zamanda 1974'te Kıbrıs’a yapılan Türkiye askerî çıkartmasının, ikinci harekâtın yapıldığı tarih.

Baraka, DKB, BKP ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği imzalı etkinlik bildirisinin tam metni şöyle:

14 Ağustos özgür ve bağımsız bir Kıbrıs için direniş günü 14 Ağustos 1974! Ada’nın bugüne kadar süregelen bölünmüşlüğünün eşik noktası!

Bizler tam 39 yıldır apoletlerin gölgesinde kurulmuş, namluların ucunda şekillenmiş  ve şimdi ise yeni dikilen camilerin heybetinde, ilahiyat fakültelerinin duvarlarıyla biçimlenmiş bir düzenin ağırlığında ezilmekteyiz.

* * *

Kıbrıs’ın kuzeyi üzerinde emperyalizmin çıkarlarının savunuculuğunu üstlenen Türkiye Cumhuriyeti’nin işgali 39’uncu yılında.

İşgalin 39 yıllık bilançosu ise bugün itibarıyla bizler için ürkütücü boyutlardadır. Ada’nın kuzey coğrafyasında yaşayan bizler her yönüyle bir kimlik aşınması yaşamakta; artık olmaktan ziyade, var olamamak durumuyla yüzleşmekteyiz.

Asimilasyon politikalarıyla kültürel benliğimiz, Ankara’nın İMF ve Dünya Bankası menşeli paketleriyle ekonomik gücümüz ve değerlerimiz, milliyetçilik ve Türkçülük politikalarıyla ideolojimiz, sunni islam saldırganlığı ile de manevi değerlerimiz gasbedilmekte, müdahalelerle başkalaştırılmaya devam etmekte.

İşgalin ada üzerindeki etkilerinin toplamı ise siyasi iradeden yoksun, kendi geleceği doğrultusunda karar verme hakkı elinden alınmış, kendi kaderini tayin hakkı gasbedilmiş, özne değil nesne konumuna konulmuş ve düzenin kuklaları ile çıkışsızlığı yatıştırılmaya çalışılan bir toplumsal yapının oluşmasına neden oldu.  

Tarihsel süreç içerisinden bugüne, önümüzde bizlerin yüzleşmek zorunda olduğu iki olgu vardır.

Ya emperyalistler ve işgalciler tarafından bize layık görülen kader karşısında boyun eğip, sistemin çarklılarına karışmak...

Ya da kendi kaderimizi tayin etme, özgürce yaşama hakkında ısrar ederek, egemenlerin çizdiği tarihle yüzleşmek, işgalciden hesap sormak ve yeni bir ülke için yok edicilerimize karşı direniş ve isyan bayrağını açmak...

Ve bizler tarih karşısında hesap sormaktan; yok olmakta değil, yaşam hakkında, işgalcinin karşısında boyun eğmekte değil dik durmakta, emperyalistin karşısında teslim olmakta değil, bağımsızlıkta, işgalcinin karşısında tutsaklıkta değil özgürlükte, sömürenin karşısında düzende değil, devrimde ısrar ediyoruz....

* * *

14 Ağustos, Türkiye’nin ikinci müdahaleyi gerçekleştirdiği tarih... Bizler için bu gün işgale ve emperyalist müdahalelere karşı bir direniş ve başkaldırı günüdür; özgürlüğün, bağımsızlığın ve barışın bayrağının dalgalanacağı bir adaya özlemin günüdür...

Bizler, barıştan, özgürlükten, birleşik, bağımsız ve sosyalist bir Kıbrıs’tan yana örgütler olarak 14 Ağustos’ta bir araya gelerek, işgale karşı haykıracağız...

Asimilasyon politikalarına karşı İSYAN-DEVRİM-ÖZGÜRLÜK

İMF ve Dünya Bankası patentli ekonomik paketlere karşı İSYAN-DEVRİM-ÖZGÜRLÜK

Sunni-islam dayatmalarına, manevi değerlerimizin gasbedilmesine karşı İSYAN-DEVRİM-ÖZGÜRLÜK

Siyasi irademizin yok sayılmasına, kuklalar cumhuriyetine karşı İSYAN-DEVRİM-ÖZGÜRLÜK

İşgalin bekçilerine, işbirlikçilerine ve yalakalarına karşı İSYAN-DEVRİM-ÖZGÜRLÜK

Emperyalist işgallere, kapitalist dayatmalara karşı İSYAN-DEVRİM-ÖZGÜRLÜK

Tüm yabancı askerî üstlere, NATO’nun ordularına karşı İSYAN-DEVRİM-ÖZGÜRLÜK

Yurdumuz üzerindeki ekolojik tahribata karşı İSYAN-DEVRİM-ÖZGÜRLÜK

Cinsiyet ayrımcılığına karşı İSYAN-DEVRİM-ÖZGÜRLÜK

Sermayeye, sömürüye ve ayrımcılığa karşı İSYAN-DEVRİM-ÖZGÜRLÜK

* * *

Halkların kardeşliği için...

Bağımsız, birleşik ve sosyalist bir Kıbrıs için...

Barış için...

Kendi kaderimizi kendimiz belirlemek için...

Zaferlerimizin ve yenilgilerimizin bize ait olacağı bir yaşam için

İSYAN-DEVRİM-ÖZGÜRLÜK  

paylaş