Fındık-Sen: “Fındığın referans fiyatı 8,05 lira olmalıdır”

02 Ağu 2013

Fındık maliyet fiyatını çıkaran ve geçimlik payları da hesaba katan Fındık-Sen, ayrıca hükümetten taleplerini de ifade etti.

Fındık-Sen tarafından yapılan açıklama şöyle:

Fındık Üreticileri Sendikası olarak kurulduğumuz 2004 yılından bu yana her hasat öncesi fındık referans fiyatlarını açıkladık. Referans fiyatın hesaplamasında dünyada yetişen diğer ürünlerin fiyatları nasıl hesaplanıyorsa aynı kriterleri esas aldık. Yani fındık maliyet fiyatı üzerine yüzde 25 kâr payı ve onun da üzerine dört kişilik çekirdek ailenin yaşam standardını ülkemiz koşullarını da dikkate alarak yüzde 20’lik insanca yaşama payı ekleyip fındık fiyatını hesapladık. Çıkan bu maliyet fiyatının üzerine yüzde 25 kâr payı + yüzde 20 insanca yaşama payını eklediğimizde;

1 kg fındığın referans fiyatı 8,05 lira olmalıdır. Geçen sezon 6,00 lirasını gören ortalama 4,50-5,00 lira bandındaki fındık fiyatları sezon başında 3,75 lirasından başlamıştı. Fiyatın bu kadar gerilemesinde ihracatçıların fazla rekolte tahmini ve emanet fındık alımlarının etkisi olmuştu. İhracatçılar aynı senaryoyu defalarca olduğu gibi yeniden kurgulayarak fındık fiyatlarını baskılamaya çalışacaklardır. Fındık çiftçisi pazara fındığı erken getirmemeli, emanete fındık teslim etmemelidir.

AKP hükümetinden acil taleplerimiz Daha önceki yıllarda ki taleplerimiz güncelliğini korumaktadır. Buna göre;

Fiskobirlik yönetimi açtığı her yeni marketin duvarına “Fiskobirlik Bir Markadır, Markana Sahip Çık“ yazıları yazmaktadır. Bu güne kadar kooperatife, fındık üreticisine ve fındığa sahip çıkmayan  yönetimlerin marketçiliğe soyunmaları ve bu konuda AKP hükümetinden destek almaları oldukça manidardır. Oysa Fındık Üreticileri Sendikası olarak bu konudaki acil talebimiz;

FİSKOBİRLİK üretimden pazarlamaya kadar zincirin her halkasına sahip olacak şekilde ve fındık üreticilerinin yönetimlerini demokratik olarak belirleyecekleri bir yapıya kavuşturulsun. ANAP-DSP-MHP koalisyonu döneminde sözde özgürleştirme yasası olarak çıkarılan 4572 sayılı kooperatif yasasının şirketler lehine olan hükümleri kaldırılsın şeklindedir.

Gerek uluslararası sözleşmelerden, gerekse de Anayasa'dan gücünü alan Fındık üreticilerinin, bağımsız olarak sendikal örgütlenmesini sağlayacak iç hukuk düzenlemeleri yapılsın. Var olan Ziraat Odaları, Birlikler vb. çiftçi örgütleri de demokratik yapılara kavuşturulsun.

Lisansı depoculuk şirketlere kazandırmaya yönelik değil, fındık üreticilerinin yararına olacak şekilde kurgulansın.

Tarım Sigortaları Yasası şirketlerin kazancını artırmak için değil, fındık üreticilerinin zor günlerinde yardımcı olmak amacıyla yeniden düzenlensin.

Fındık üreticileri eksiksiz sosyal güvenceye kavuşturulsun.

Mevsimlik tarım işçilerinin özellikle barınma koşullarında yapılan iyileştirmeler, çocuk işçi çalıştırmama konusunda yapılan çalışmalar olumlu karşılanmakla beraber düşük ücret ve sosyal güvence sorunları hâlâ devam etmektedir.

Kaynak: karasaban.net

paylaş