Aydın ve sanatçılardan TÜMTİS'e destek

01 Ağu 2013
Türk-İş'e bağlı Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası TÜMTİS, uzun süredir üst kuruluşları Taşıma İşçileri Federasyonu ITF ile birlikte yürüttükleri DHL örgütlenmesiyle ilgili olarak yapılan kampanyaya sanatçı, aydın, yazar ve akademisyenlerden de destek geldiğini bildirdi.
 
Aydın ve sanatçılar imzaladıkları ortak metinde DHL’de işçi kıyımı ve hak ihlallerine son verilmesini istedi. Milletvekili ve sendika başkanlarının da imzasının yer aldığı metinde “DHL'deki örgütlenme kampanyasını destekliyoruz” denildi.
 
Açıklamanın tam metni ve imzacılar şöyle;
 
DHL’de işçi kıyımına son verilsin
Bizler aşağıda imzası bulunanlar Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası TÜMTİS’in 2012 yılı başlarında DHL Lojistik AŞ’de, çalışma saatlerinin düzenlenmesi, ücretlerin iyileştirilmesi, ekonomik ve sosyal hakların sağlanması, taşeronlaştırmaya son verilmesi, çalışma güvencesine sahip olunması ve işçilerin insanca bir yaşam sürdürebilmeleri amacıyla başlattığı örgütlenme çalışmasını destekliyoruz.
 
TÜMTİS’in örgütlenme çalışması sırasında sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan işçilerin işlerine geri alınması başta olmak üzere, sendikalaşmaya karşı sürdürülen tehdit etme, korkutma, işten çıkarma ve işverenin kendi girişimleri ile kurulmasını sağladığı sarı sendikaya üye olma baskılarının sona erdirilmesini talep ediyoruz.
 
 • Lami Özgen (KESK Genel Başkanı)
 • Mustafa Öztaşkın (Petrol-İş Genel Başkanı)
 • Kani Beko (DİSK Genel Başkanı)
 • Gürsel Tekin (24. Dönem İstanbul Milletvekili, CHP Genel Başkan Yardımcısı)
 • Mustafa Türkel (TekGıda-İş Genel Başkanı)
 • Mahmut Tanal (24. Dönem İstanbul Milletvekili)
 • Atilay Ayçin (Hava-İş Genel Başkanı)
 • Altan Erkekli (Tiyatro Oyuncusu)
 • Baskın Oran (Prof. Dr.)
 • Ece Temelkuran (Gazeteci / Yazar)
 • Edip Akbayram (Sanatçı)
 • Osman Gürsu (TezKoop-İş Genel Başkanı)
 • Gencay Gürsoy (Prof. Dr.)
 • Hüseyin Aygün (24. Dönem Tunceli Milletvekili)
 • Nihat Yurdakul (Belediye-İş Genel Başkanı)
 • Ercan Sadık İpekçi (TGS Genel Başkanı)
 • Akın Birdal (Siyasetçi İnsan Hakları Aktivisti)
 • Bilal Çetintaş (Kristal-İş Genel Başkanı)
 • Ertuğrul Kürkçü (24. Dönem Mersin Milletvekili)
 • Aytaç Arman (Sinema Sanatçısı)
 • Cahit Berkay (Sanatçı)
 • Nazmi Gür (24. Dönem Van Milletvekili)
 • Lale Mansur (Sinema Sanatçısı)
 • Musa Servi (Deri-İş Genel Başkanı)
 • Tarık Akan (Sinema Sanatçısı)
 • Arzu Çerkezoğlu (DİSK Genel Sekreteri)
 • A.Levent Tüzel (24. Dönem İstanbul Milletvekili)
 • Adnan Serdaroğlu (Bileşik Metal-İş Genel Başkanı)
 • Mehmet Bekaroğlu (Prof. Dr.)
 • Erkan Can (Tiyatro Oyuncusu)
 • Ataol Behramoğlu (Şair / Yazar)
 • Ufuk Uras (23. Dönem İstanbul Milletvekili)
 • Atilla Özsever (Dr. / Akademisyen / Gazeteci)
 • Ö. Levent Ülgen (Tiyatro Oyuncusu)
 • Adnan Özyalçıner (Yazar)
 • Yakup Akkaya (Basın-İş Genel Başkanı)
 • Pınar Aydınlar (Sanatçı)
 • Celal Başlangıç (Gazeteci / Yazar)
 • Haluk Gerger (Prof. Dr.)
 • Tuncel Kurtiz (Sinema Sanatçısı)
 • Ercan Karakaş (Siyasetçi / Yazar)
 • Nur Sürer (Sinema Sanatçısı)
 • Erdal Erzincan (Sanatçı)
 • Suavi (Sanatçı)
 • Ezel Akay (Yönetmen)
 • Ferhat Tunç (Sanatçı)
 • Hüseyin Turan (Sanatçı)
 • Ali Balkız (Yazar)
 • Füsun Üstel (Prof. Dr.)
 • Hale İşsever (SineSen Genel Sekreteri)
 • Hüseyin Kuzu (Yönetmen)
 • İbrahim Aydın (Gazeteci)
 • Latife Tekin (Yazar)
 • Sadık Gürbüz (Sanatçı)
 • Metin Karataş (Sanatçı)
 • Orhan Aydın (Tiyatro Oyuncusu)
 • Orhan Alkaya (Tiyatro Oyuncusu / Yazar)
 • Emre Saltık (Sanatçı)
 • Özgür Müftüoğlu (Yrd. Doç. Dr.)
 • Taner Öngür (Sanatçı)
 • Erdoğan Emir (Sanatçı)
 • Sami Evren (Eğitimci / Sendikacı)
 • Sennur Sezer (Yazar)
 • Tayfun Görgün (Dev Maden-Sen Genel Başkanı)
 • Sinem Güngör (Sanatçı)
 • Tolga Sağ (Sanatçı)
 • Ursula Spuler Stegemann (Prof. Dr.)
 • Emrah Çavaz (Sanatçı)
 • Yaşart Kurt (Sanatçı)
 • Yılmaz Onay (Tiyatro Yazarı)
 • Yılmaz Yalçın (Sinema Sanatçısı)
 • Zafer Ayden (SineSen Genel Başkanı)
 
paylaş