Sendikal Güç Birliği Platformu'ndan açıklama

30 Tem 2013
Sendikal Güç Birliği Platformu Kadın Koordinasyonu, Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkındaki Yönetmeliği'ne ilişkin basın bildirisi hazırladı.
 
SGBPKK bildiride gece vardiyalarında çalışan kadınların lehine olan bazı maddelerin, çıkarılan yönetmelikle birlikte kaldırıldığını duyurdu. 
 
Anlaşılan o ki, AKP hükümeti torba yasayla halkı kandırmaya devam ediyor.
 
Bildirinin tam metni
 
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkındaki Yönetmelik 24 Temmuz 2013 Çarşamba günü Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Ertesi gün büyük basında haberi okuyanlar, çalışan kadınlara bir dizi yeni hak geldiğini sandılar. Kadınlar gece vardiyalarında artık 7,5 saat çalışacak. Gece eşleriyle birlikte çalışıp, birlikte eve gidebilecek…
 
Oysa gerçek bu değil.
 
2013 yönetmeliği pek çok açıdan 2004 yönetmeliğinden farklı olmadığı gibi, bazı kazanılmış haklarımız elimizden alınmış.
 
Bir kazanım gibi sunulan gece vardiyalarında 7,5 saatten daha fazla çalışmama hâli, eski yönetmelikte olduğu gibi, gece çalışmalarına dair kadın-erkek, herkese yönelik bir uygulamadır. Yeni değildir.
 
Aynı yerde çalışan eşlerin aynı gece postasında çalışma isteklerinin karşılanması eski yönetmelikte de işverene bağlıydı, şimdi de öyle…
 
Yine yönetmeliğin ikinci bölümünün 6. maddesinde yer alan ‘gece vardiyasında çalışan kadınların evlerine en yakın merkezde bırakılması’, eski yönetmelikte de vardı ve bu bir sorundu, yine öyle…
 
Kazanımmış gibi sunulan maddeler eski yönetmelikte de vardı, buna karşılık AKP Hükümeti Torba Yasa uygulamalarında olduğu gibi karambole getirerek eski yönetmelikte yer alan ve kadınların lehine olan bazı maddeleri kaldırıyor.
 
Sağlık gözetimi ile ilgili 7. maddede ‘çalışmak için herhangi bir hastalığın olmadığına ya da olduğuna dair rapor’, eskiden işyeri hekimi dışında, işçi sağlığı dispanserleri, sağlık ocağı, hükümet ve belediye doktorlarından alınabiliyordu. Yeni yönetmelikte bu yetki sadece işyeri hekimlerine verilmiş durumda. İşyeri hekimleri rahatlıkla işveren tarafından yönlendirilebilir ve kadın işçi aleyhine raporlar ortaya çıkabilir… Bu ciddi bir hak kaybıdır.
 
Bunun dışında kadınlar genel olarak küçük işletmelerde çalışıyor, buralarda ise işyeri hekimleri yok… Gerçi İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 38. maddesine gönderme yapılarak ‘geçiş süreci için sağlık hizmeti sunucularından alınabilir’ deniyor… Ama yine hangi kurumlar olabileceğine dair bir açıklama yok. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulanması konusunda hükümet hiç de istekli görünmüyor.
 
Tek yenilik gebe-emzikli olma durumunda gece vardiyası yasağının uzatmayla 1,5 yıla çıkması. Yine gece vardiyasında çalışanların listeleri iş müfettişlerinin denetimine açılmış, eski yönetmelikte bu yoktu.
 
Kadınlar 2004 yönetmeliğine rağmen gece vardiyalarında 8-10 saat çalıştırılabiliyordu.
 
Kadın işçiler gece vardiyalarında evlerine en yakın merkeze bırakılmak değil, -en yakın merkezler de sayısız tehlike ile dolu çünkü- evlerine bırakılmak istiyor.
 
Kadın çalışanlar hastalık halleri nedeniyle gündüz vardiyasına geçme taleplerinin sadece işyeri hekimlerine bağlanmasını sakıncalı buluyor.
 
Biz Sendikal Güç Birliği Platformu Kadın Koordinasyonu SGBPKK olarak sözde yönetmelikler değil, fabrikalardaki yaşamımızı kolaylaştıracak, uygulanması denetlenecek gerçek düzenlemeler istiyoruz.
 
SGBPKK olarak biz, kadınlara yönelik düzenlemelerin, çalışan kadınların gerçek talepleri üzerinden, onları da sürece katarak yapılmasını istiyoruz.
 
Yönetmelik ve kanun çıkarmak pratikteki sorunları çözmüyor. Uygulama sorunu en büyük sorun… Denetim o nedenle çok önemli.
 
Biz SGBPKK’sı olarak kadın işçiyi de sürece katacak sağlıklı bir denetim mekanizması olması gerektiğini düşünüyoruz…
 
AKP Hükümeti’nden kadınlara gelen her pakette olduğu gibi, bu paketteki acı reçeteyi de görüyor ve verdiğiniz hapları içmiyoruz.
 
Kadınları erkek egemen ideoloji çerçevesinde geleneksel roller içine hapsederek çalışma yaşamından çekmeye çalışan sözde yönetmelikler değil, kadınları farklılıklarıyla birlikte, eşit yurttaşlar olarak gören ve onların iş yaşamında önlerini açan yönetmelik ve kanunlar istiyoruz…
 
Yaşasın evde işte çalışan kadınların dayanışması. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!
 
Sendikal Güç Birliği Platformu Kadın Koordinasyonu
29 Temmuz 2013
 
 
 
paylaş