BMİS dayanışmaya çağırıyor

17 Tem 2013

Birleşik Metal İş Sendikası: Gebze Inductotherm İşçileri Anayasal haklarına sahip çıkıyor!

Birleşik Metal İş, Gebze’de kurulu bulunan Inductotherm İndüksiyon Sistemleri Sanayi A.Ş.’de örgütlendi. İşyerinde çalışan işçiler, çalışma koşulları ve ücretlerinin iyileştirilmesi için yasaların kendilerine tanıdığı haklarını kullanarak sendikaya üye oldular.

BMİS, 8 Temmuz 2013 tarihinde işyerinde toplu iş sözleşme yetkisi gelmesi üzerine patron; sendikal örgütlülüğü engellemek amacıyla çeşitli yollara başvurarak, 9 Temmuz’da, 7 üyeyi işten attı.

BMİS basın açıklaması:

Ülkemizde sendikalarda örgütlenmek, toplu iş sözleşmesi yapmak her çalışanın temel hakkıdır. Bu hak, Anayasa’nın 51. Maddesiyle tescil edilmiştir.

Sendikalarda örgütlenmek Anayasal hak olmasına rağmen kimi işverenler bu hakkın kullanılmasına saygı göstermiyorlar.

Gebze’de kurulu bulunan Inductotherm İndüksiyon Sistemleri Sanayi A.Ş. işyerinde çalışan işçiler, çalışma koşulları ve ücretlerinin iyileştirilmesi için yasaların kendilerine tanıdığı haklarını kullanarak Sendikamız Birleşik Metal-İş’e üye oldular.

Sendikamızın işyerinde çoğunluk tespiti için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Ve Bakanlık tarafından işyerinde toplu iş sözleşme yetkimizin 8 Temmuz 2013 tarihinde gelmesi üzerine Inductotherm İndüksiyon Sistemleri işvereni;

Sendikal örgütlülüğü engellemek amacıyla çeşitli yollara başvurdu. Sendikamıza üye olan işçiler işten çıkarılmaya başlandı. Yetkimizin gelmesinden bir gün sonra; 9 Temmuz’da, Sendikamız üyesi 7 işçi işten atıldı.

İşten atılan üyelerimiz 9 Temmuz’dan itibaren haklarına sahip çıkmak amacıyla fabrika önünde eylemdeler.

İşyerinde sendikalı olarak çalışmaktan başka bir suçu olmayan işçiler, işten atılarak cezalandırılmak isteniyor. Inductotherm’da gerçekleşenler emeğe, çalışma hakkına ve sonuçta insan haklarına yapılan bir saldırıdır.

Yoğun emek sömürüsüyle kar etmeyi düşünen Inductotherm İndüksiyon Sistemleri işvereni; kuralsız, sendikasız çalışmayı düşlüyor olabilir ama işçiler, sendikalı ve toplu sözleşmeli bir işyerinde çalışmak konusunda kararlılar.

Sendikamız işçilerle birlikte zorlukları aşacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Birleşik Metal-İş olarak tüm sendikaları, demokratik kitle örgütlerini ve emekten yana güçleri Inductotherm’da işçilerinin anayasal hak mücadelesine destek olmaya,

17 Temmuz 2013 Çarşamba günü saat: 15.30’de fabrika önünde işyerinde yaşanan sendikal haklara yönelik saldırılara karşı düzenlenecek olan basın açıklamamıza davet ediyoruz…

Yer: Inductotherm İndüksiyon Sistemleri Sanayi A.Ş.

Barış Mahallesi 1803/2 Sokak No:10 GEBZE

 

paylaş