TMMOB: Haklı mücadelemizi sürdüreceğiz

10 Tem 2013
TMMOB’ye bağlı odalar, AKP’nin baskılarına karşı ortak bir bildiri yayınlayarak haklı mücadelelerini sürdüreceklerini duyurdu. 
 
Polis şiddeti ve gözaltı baskısına karşı bütün TMMOB örgütünü temsilen yazılan bildiride halkın anayasal bir hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkını kullandığı vurgulandı. Bu özgürlüklere yönelen engellemeler ise hukuk dışı ve kabul edilemez olarak değerlendirildi. 
 
Ortak açıklamanın tamamını aşağıda sunuyoruz. 
 
TMMOB HAKLI MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEKTİR
 
Taksim Gezi Parkının AVM veya rezidans olmasını  ya da her hangi bir yapılaşmaya açılmasını engelleyen Taksim Dayanışması bileşenlerinden Oda Yöneticisi ve Üyemiz, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları hükümetin sürdürdüğü şiddet ve hukuksuzlukla gözaltına alındılar. Arkadaşlarımızın evlerinde arama yapılarak yaratılmak istenen korku ve baskı iklimine karşı milyonların tepkisini anlamayanlara bir kez daha hatırlatmakta fayda vardır:
 
Baskılar Bizi Yıldıramaz! TMMOB  haklı mücadelesini sürdürecektir!
8 Temmuz 2013 tarihinde ‘açıldığı’ söylenen Gezi Parkı’na girmek isteyen Taksim Dayanışması bileşenlerinden birçok kişi İstiklal Caddesi girişinde engellenmiş, polisin şiddetine maruz kalmış ve TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman Solmaz, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreteri Akif Burak Atlar, Şehir Plancıları Odası Sekreter Yardımcısı Sezi Zaman, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi II. Başkanı Sabri Orcan, Mimar Mücella Yapıcı, Mimar Cansu Yapıcı, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Beyza Metin, Ziraat Mühendisleri Odası üyesi Hakan Dilmeç ve birçok kurum temsilcisi arkadaşımız hiçbir gerekçe gösterilmeksizin gözaltına alınmışlardır. Hukuksuz bir biçimde sağlıksız gözaltı koşullarında, çıplak arama gibi çağdışı uygulamalarla psikolojik baskı altına alınmak istenen meslektaşlarımızın bazılarının ciddi sağlık sorunları vardır ve sağlıklarının tehlikeye girmesinden endişe ediyoruz.
 
Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’nı kimliksizleştirme, insansızlaştırma ve betonlaştırma anlayışıyla hazırlanan planlarının iptaline yönelik İdare Mahkemesi kararını vatandaşlarla paylaşmak ve elden tebliğ etmek için buluşan halkı 6 Temmuz 2013 ‘de şiddet uygulayarak dağıtmak isteyen polis, 8 Temmuz 2013 tarihinde de Gezi Parkı’nda buluşmak, paylaşmak isteyenlere sert müdahalelerde bulunmuş,  Taksim Dayanışması bileşenlerinden TMMOB üyelerinin de aralarında bulunduğu birçok temsilciyi gözaltına almıştır.
 
Hiç bir baskı, TMMOB’yi, Odalarımızı ve şubelerini; parklarına, meydanlarına, kültürel yağmaya, kent yağmasına, toprağına, suyuna, doğasına sahip çıkma mücadelesinden, 3. Köprü, Kanalistanbul, 3. Havaalanı  gibi doğayı ve ekosistemi yok sayan projelere karşı mücadelelerinden alıkoyamayacaktır. Bizler; halkın Mühendisleri, Mimarları ve Şehir Plancılarıyız ve mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının bilimsel-teknik gerekliliklerini savunmaya devam edeceğiz. Hiçbir baskı ve şiddet uygulaması TMMOB’yi ve Meslek Odalarımızı sürdürdükleri bu haklı mücadeleden vazgeçiremeyecektir. Günümüzün çevresel duyarlılık ile ortak geleceğimiz açısından büyük sorumluluk taşıyan;  mühendislik, mimarlık, peyzaj mimarlığı, kentsel planlama ve daha birçok meslek alanları, çağdaş bilimsel-nesnel gerçekleri araştırmaya ve savunmaya yılmadan devam edeceklerdir.
 
Bugün uygar sivil toplumlarda en doğal hak sayılan,  toplantı, gösteri, yürüyüş yapma hakkını kullanan insanlara karşı uygulanan şiddeti kınıyor, sorumluları acil olarak göreve ve hukuki temelde vatandaşlara sahip çıkmaya davet ediyoruz. Halka karşı şiddet uygulayan ve uygulatan sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz. Anayasal çerçevede tanımlanmış hakların karşısına hukuksuzluğu, şiddeti koyan anlayıştan vazgeçilerek,  evrensel hukuk ile insan haklarına uyulmasını istiyoruz.
 
Toplum yararına ve kamusal haklara sahip çıkmak amacıyla hareket eden Taksim Dayanışması bileşenlerine, meslek odalarına, siyasi partilere ve tüm demokratik kitle örgütlerine yönelen gözaltı ve tutuklamalar hukuk dışıdır ve kabul edilemez.
 
TMMOB’ye bağlı Meslek Odalarının İstanbul Şubeleri olarak, Anayasa’ya aykırılık içeren hukuksuz ve gerekçesiz uygulamaları, TMMOB İKK Sekreterimiz ve odalarımızın yöneticileri ile üyelerinin gözaltına alınmalarını ve polis şiddetini kınıyor, yöneticilerimizin ve gözaltına alınan tüm arkadaşlarımızın ivedilikle serbest bırakılmasını istiyoruz.
 
10 Temmuz 2013 Çarşamba
 
Bilgisayar Mühendisleri Odası İstanbul Temsilciliği
Çevre Mühendisleri Odası İstanbul  Şubesi
Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Fizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
İç Mimarlar Odası İstanbul Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi
Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
Tekstil Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
 
 
paylaş