Fındık-Sen: “İhracatçılar spekülasyon yapıyor”

09 Tem 2013

Fındık-Sen'in, Fındık İhracatçılarının spekülasyonları üzerine yaptığı basın açıklamasında "İhracatçıların her yıl yaptıkları bu spekülatif açıklamaları açığa çıkarmanın kamusal görev sorumluluğunda tüm fındık üreticilerini bu oyunu bozmaya, umudu ve mücadeleyi büyütmeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklama metni “Küresel iklim değişiklikleri bir yıl don afeti bir yıl kuraklık olarak tarımda sürekli olarak üretimi olumsuz yönde etkiliyor. Bu yılda kuraklık özellikle alt ve orta kollarda fındık tarımında olumsuz etkiler yaptı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili birimleri bu konuda saha çalışmalarını yürütüyorlar.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Fındıkta 2013 yılından itibaren karanfil sayımına dayalı rekolte çalışması yapılmayacağını, çotanak sayımına dayalı rekolte çalışmaları ve açıklamalarda da çok başlılığa son verecek bir takım düzenlemelerin yapıldığını daha önceden kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu gelişmeler sonrasında il’lerde aralarında üniversiteler, ticaret borsa ve oda temsilcileri, ihracatçı temsilcileri, ziraat odaları, kooperatifler ve il-ilçe tarım müdürlüklerinde bulunduğu komisyonlar il koordinasyonları olarak çotanak sayımına dayalı rekolte çalışmaları yapmışlar ve 2013 yılı fındık rekolte açıklamalarını da geçtiğimiz günlerde yapmışlardı. İlk önce ziraat odaları 484 bin tonluk tahmini rekolte açıklaması yapmıştı. Hemen ardından ihracatçılar 643 bin tonluk bir tahmini rekolte açıklaması yaptı. İl’lerde aynı koordinasyon altında yürütülen tespit komisyonu çalışmaları her nedense farklı çıktılar yaratmıştır. Her iki açıklama arasında 159 bin tonluk bir fark oluşmuştur.

İhracatçılar 2013 yılı üretime ilişkin rakamları sürekli yukarda tutsalar da fındık çeç olup çuvala girmeden bir şey söylemek henüz erken. Ziraat odalarını rekolte açıklamalarında kasıtlı ve yanlı olmak ve fiyatları yükseltmek güdüsü ile hareket ettiğini belirten ihracatçılar da kasıtlı ve yanlı olarak sürekli fiyatları düşürmek güdüsü ile hareket ettiklerini görmezden gelmemizi istiyorlar.

Rekolte az da olsa çok da olsa kaybeden hep fındık üreticisi kazanan da hep ihracatçılar oluyor. Fındık Üreticileri Sendikası olarak ihracatçıların her yıl yaptıkları bu spekülatif açıklamaları açığa çıkarmanın kamusal görev sorumluluğunda tüm fındık üreticilerini bu oyunu bozmaya, umudu ve mücadeleyi büyütmeye davet ediyoruz.”

Kutsi YAŞAR Fındık-Sen Gn. Bşk.

paylaş