THY'de grev kırıcılığı bilirkişi raporu ile belgelendi

27 Haz 2013

THY’nin grev kırıcılığı bilirkişi raporuyla kanıtlandı.

15 Mayıs 2013 tarihinden bu yana grevde olan Hava-İş sendikasına bağlı işçilerin yerine, Türk Hava Yolları (THY) tarafından grev kırıcısı olarak başka işçilerin çalıştırıldığı mahkemece atanan bilirkişi raporu ile belgelendi.

THY işçisinin grevine karşı sürekli yasadışı baskı ve tehditler uygulayan, grev kırıcılığı yapan THY yönetimi bu kararla daha da zora girecek. Konuyla ilgili olarak Hava-İş Sendikasının yapmış olduğu açıklama aşağıdadır:

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun “İŞÇİ ALMA VE BAŞKA İŞTE ÇALIŞMA YASAĞI “ başlıklı 68. Maddesi ile; “İşveren, kanuni bir grev veya lokavt süresince, 67'nci madde hükmü gereğince iş sözleşmeleri askıda kalan işçilerin yerine, sürekli ya da geçici olarak başka işçi alamaz veya başkalarını çalıştıramaz.” hükmü açık olarak düzenlenmiştir. THY A.O işletmesinin tüm işyerlerinde 15.05.2013 tarihinde uygulanmak üzere, sendikamız tarafından karar alınarak uygulamaya konulan kanuni grev sürecinde; THY A.O şirketinin anılan yasa maddesine aykırı olarak, grev uygulamasına katılan işçilerin yerine, Şirketteki greve katılmayan bir kısım işçileri, şirketle organik bağı olan diğer hava yolu şirketi personelini ve dışarıdan getirdiği yeni işçileri, sürekli ya da geçici olarak çalıştırmaktadır. Bu durum, açıkça yasaya aykırılık teşkil etmektedir. 6356 sayılı yasanın 79. Maddesi uyarınca, kanunun yedi ila on birinci bölümlerin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda, görevli makamın bulunduğu yer mahkemesinin yetkili olması nedeniyle İstanbul 1. İş Mahkemesinde hukuk müşavirliğimizce yürütülen delil tespiti işlemleri sona ermiştir. Bu kapsamda düzenlenen bilirkişi raporu ile; yasa gereği grevde çalışan işçilerin grevde üretimde kullanıldığı, greve çıkan işçilerin yerine başka işçilerle işin yürütüldüğü, grev esnasında yasak olmasına rağmen grevdeki işçilerin işlerini yaptırmak üzere yeni işçi alındığı tespit edilmiştir.

Bu delil tespiti sonrası bu yasaya aykırılıkların önlenmesi için hukuk müşavirliğimiz sataşmanın önlenmesi ve yasadışı işlemlerin sona erdirilmesi için tedbir kararı alınması için dava işlemlerine başlamıştır.

Bilirkişi raporunun tamamına alttaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.havais.org/files/bilirkisi_rapor.pdf

 

paylaş