Arobus-Argen’e sendika girecek!

26 Haz 2013

Birleşik Metal İş Sendikası’na üye olan Arobus-Argen işçisi Türk Metal ve patronun yasadışı baskılarına karşı direniyor.

Metal sektöründe yıllardır oynanan oyun yine sahnelenmeye çalışıyor. Birleşik Metal İş Sendikası BMİS’in örgütlenme çalışması yaptığı Renault ve Mercedes tedarikçisi Arobus-Argen’de işçiler önce sendikalı olmalarını engellemek isteyen patronun yasadışı baskılarıyla karşılaşıyor sökmeyince “sendika lazımsa onu da biz getiririz” mantığıyla yardıma Türk Metal çağırılıyor. Türk Metal patronun sağladığı her türlü olanağı kullanarak ve bütün yasaları çiğneyerek işçileri zorla üye yapmaya çalışıyor. Bu hamleye yine işten atmalar, tehdit ve baskı eşlik ediyor. Patron ve Türk Metal organizasyonu işbirliği yine sahneleniyor.

Arobu-Argen işçisi ve sendikaları BMİS her türlü baskıya rağmen mücadelesini sürdürüyor. Konuyla ilgili BMİS yönetim kurulu da bir basın açıklaması yayınladı. Basın açıklamasını aşağıda sunuyoruz.

 

SARI SENDİKA-PATRON İŞBİRLİĞİ BU SEFER AROBUS-ARGEN’DE DEVREDE

  • İşten çıkarma, zorla bir başka sendikaya üye yapma, tehdit, baskı… Arobus-Argen’de suç işleniyor
  • Türkiye’de ulusal hukuk, uluslararası sözleşmeler, Anayasa, yasalar işlemiyor.
  • İşçilerin en temel hakkı “sendikalaşma ve sendika seçme hakkı” ayaklar altına alınıyor.
  • Türk Metal eliyle sendikalaşmanın engellendiği onlarca işyerine Arobus-Argen de eklenmek isteniyor. Sendika sıfatıyla işveren taşeronluğunun geldiği son noktayı yaşıyoruz.

Renault ve Mercedes’in tedarikçisi olan Arobus-Argen firmasının İstanbul/Tuzla, Çayırova ve Bursa’da üç ayrı üretim biriminde çalışan işçiler sendikamızda örgütlenme kararı aldılar. Yıllardır biriken sorunlarının çözümü için sendikalaşmayı seçtiler. Yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda fabrikanın her üç lokasyonunda da üyelikler başlatıldı. Ancak işveren, işçilerin sendikalaşma hakkını hukuk, vicdan ve etik değerleri ayaklar altına alarak engellemeye çalışıyor.

Örgütlenmeyi engellemek için henüz üyeliklerimiz başlamadan 6 işçi arkadaşımız işten çıkarıldı. Kalanlara gözdağı vermek istendi.

Buna rağmen hem İstanbul’da hem de Bursa’daki fabrikada işçiler, Sendikamıza üye olmaya başladı.

Ardından işveren, 20 Haziran günü İstanbul’daki fabrikada işçileri topladı. İşyerine Türk Metal Sendikası’nı getireceklerini, bütün işçilerin bu sendikaya üye olmaları gerektiğini söyledi.

İşçiler buna tepki gösterdi. İşverenin kendilerine bir sendikaya üye olma dayatmasını kabul etmeyeceklerini söylediler.

21 Haziran günü sabah hem İstanbul/Tuzla hem Bursa fabrikalarının içine noter ve Türk Metal yetkilileri alındı. Kendilerine oda tahsis edildi. İşçiler üretim devam ederken bu odalara götürülüp Türk Metal’e üye yapılmaya zorlandı.

Bursa fabrikasında işçiler noteri ve Türk Metal yetkililerini kovdular. Benzer durum Tuzla’da da yaşandı. İşçiler bu zulme direndiler.

24 Haziran Pazartesi günü ise önce Bursa’da 2 üyemizi, ardından Tuzla fabrikasında çalışan 12 üyemiz işten çıkarıldı.

Aynı gün Tuzla fabrikasına onlarca yeni işçi getirildi. İşyerine getirilen işçilere işbaşı formları doldurtulurken, işyerinde bulunan noter vasıtasıyla da Türk Metal’e de üye yapıldılar. Onlarca yeni işçi bu şekilde Türk Metal’e üye yapılarak işbaşı yaptırıldı.

Yine aynı gün, Bursa’da idareye teker teker çağrılan işçilerin önüne biri Türk Metal’e üyelik, diğeri işten çıkış tebligatı olan iki evrak koydular. İkisinden birini seçin dediler.

Her iki işyerinde de üyelerimiz üzerindeki baskı halen devam ediyor.

Sendikamız işletmede toplu iş sözleşmesi için gerekli yasal girişimlerini de gerçekleştirmiştir. Çoğunluk tespiti için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurusunu yapmıştır.

Sendikamız, konuyu gerek ulusal gerek uluslar arası kamuoyunun gündemine taşımaktadır. Gerekli hukuki girişimler gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında Arabus-Argen işçilerinin sendika seçme hürriyetinin gerçekleşmesi için hukuki ve fiili mücadelemiz sürecektir.

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI

Genel Yönetim Kurulu

paylaş