Gündem Çocuk “Gezi Parkı” çocuk hak ihlalleri raporu

26 Haz 2013

Gündem Çocuk Derneği, “Gezi Parkı” direnişi sırasında 28 Mayıs-25 Haziran tarihleri arasındaki “Gezi Parkı Olaylarında Çocukların Yaşadığı Hak İhlalleri Raporu”nu açıkladı.

Raporda, “Türkiye’de çocuk tanımı 18 yaş altındaki bireyler olarak yapılmaktadır. Türkiye’nin 1995 yılında onayladığı BM Çocuk Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere pek çok uluslararası sözleşme ve belgeyle çocukların haklarını ihlal etmeme, onlara saygı gösterme ve onları üçüncü kişilerden koruma yükümlülüğü bulunmaktadır. Olaylar sırasında devletin bu yükümlüklerini yerine getirmediği ve özellikle de polis şiddeti ile birebir çocukların haklarını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Çocuğun Yüksek Yararı ilkesi göz ardı edilerek çocukların da bulunduğu açık olan ortamlara biber gazı ve tazyikli su atılmıştır. Çocukların bu süreçte; “yaşam hakkı”, “işkence ve kötü muameleden korunma hakkı”, “sağlık hakkı”, “eğitim hakkı”, “örgütlenme ve ifade özgürlükleri”, “çocuğa özgü adalet sisteminden yararlanma hakkı”, “özel hayatın korunması ve gizliliği ilkesi” de ihlal edilmiştir” deniliyor.

Rapor yaşanan çocuk hak ihlallerini, - Biber gazı, tazyikli su ve ses bombası kullanımı - Kaba dayak, cop - Mermi kullanımı - Kayıt dışı gözaltı ve polis otobüsünde gaz ve tazyikli su kullanımı - Kelepçe takılması - Terörle mücadele kapsamında gözaltı - Fişleme: Çocuğun kişisel bilgilerinin “Fişleme” amaçlı yoplanması ile ilgili ihlaller başlıkları altında topluyor.

Rapor, 25 Haziran 2013 itibarııyla gözaltı sayılarını (en az) aşağıdaki tablodaki gibi bildiriyor.

İl Çocuk Gözaltı Sayısı
Ankara 78
İstanbul 35
Adana 130
İzmir 34
Kayseri 2
Mersin 15
Toplam En az 294 çocuk

Hazırlanan raporun tamamı için tıklayınız;http://www.gundemcocuk.org/content/view/1525/1/  

paylaş