Zulme karşı duran işçiler

22 Haz 2013

DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikası dün (21 Haziran) saat 18.45’de “Zulme Karşı Duran İşçi” yazılı tişörtler giyinerek Güven Park’ta durma eylemi gerçekleştirdi.

Eyleme başlamadan önce Ethem Sarısülük’ün vurulduğu yere karanfiller bırakıldı. Ardından duran işçi eylemi gerçekleştirildi. Duran işçilere kitap okuyan insanlar da eşlik etti.   Yaklaşık yarım saat süren eylem “Her yer Taksim, her yer direniş”, “Zalimin zulmüne direneceğiz” sloganlarıyla bitirildi.

Sosyal-İş Sendikası'nın eylem için hazırladığı bildiriNEDEN “ZULME KARŞI DURAN İŞÇİ”?

DURUYORUZ! Zulme karşı duruyoruz. Baskıya karşı duruyoruz. Faşizme karşı duruyoruz. Demokrasi için duruyoruz. Hak ve özgürlüklerimiz için duruyoruz. İnsanca bir yaşam için duruyoruz. Kendimiz için, halkımız için, doğamız için duruyoruz. Zulme karşı duruyoruz ve tüm Türkiye’ye duyuruyoruz.   Sosyal-İş Sendikası olarak,   Baskıya, şiddete, işkenceye rağmen Türkiye’nin dört bir yanında direnen tüm yurttaşlarımızla, Bugün dünyanın dört bir yanında dayanışma eylemleri düzenleyen sınıf kardeşlerimizle birlikte Zulme karşı durmaya, Haklarımız için direnmeye devam edeceğimizi ilan ediyoruz! Dur durak bilmeden çalışan işçilere reva görülen asgari ücrete karşı duruyoruz, Kıdem tazminatı hakkımızın yok edilmesine karşı duruyoruz, Kiralık işçi bürolarıyla işçilerin köleleştirilmesine karşı duruyoruz, Güvencesiz istihdamın yaygınlaştırılmasına karşı duruyoruz, İşsizliğe karşı, ağır çalışma koşullarına karşı, iş cinayetlerine karşı duruyoruz, Türkiye Cumhuriyeti’nin Taşeron Cumhuriyeti’ne dönüştürülmesine karşı duruyoruz, Sendikal hak ihlallerine, işçilerin sendikal nedenle işten atılmasına karşı duruyoruz, İşkolu barajı ile sendikalarımızın yok edilmek istenmesine karşı duruyoruz,

Bir kez daha tüm Türkiye’ye, tüm Dünya’ya sesleniyoruz. İnsan için, doğa için, demokrasi için, temel hak ve özgürlüklerimiz için, güvenceli istihdam için, insanca çalışma koşulları için, sendikal hak ve özgürlüklerimiz için, insanca bir yaşam için, zulme, baskıya, faşizme karşı durmaya ve direnmeye devam edeceğiz.

Selam olsun, zulme karşı duranlara, selam olsun zulme karşı direnenlere!

SOSYAL-İŞ SENDİKASI

paylaş