Yordam Kitap yazarlarından direnişe destek

21 Haz 2013

Yordam Kitap, yabancı yazarlarının halk direnişine destek mesajlarını yayınladı. İşte mesajlar:

"Taksim, kentlerimizi, topluluklarımızı ve gezegenimizi tahrip etmekte olan siyaset ve iş dünyası seçkinlerine karşı gerçekleştirilen direnişin küresel bir simgesi olarak, Atina’daki Sintigma, Kahire’deki Tahrir ve Madrid’deki Puerta del Sol meydanlarına katılmış bulunuyor. Hepimize ilham verdiniz. Sağ olun. Dayanışma duygularımla."Neil Faulkner ve Counterfire'dan yoldaşlar

"Taksim Meydanı’ndaki ve Türkiye’nin yetmişten fazla başka yerelliğindeki protestocularla tam bir dayanışma içindeyim. Eylemleri, en yeni aşaması iki yıldan uzun bir süre önce patlak vermiş olan küresel demokratik mücadelenin Anadolu yarımadasına yabancı olmadığını bir kez daha kanıtlıyor. Protestoların, İstanbul’daki, hükümet tarafından bastırılmaya çalışılmış olan 1 Mayıs protestolarından yaklaşık olarak bir ay sonra gerçekleşmesi bir tesadüf değil. Toplumun hiçbir katmanı, demokratik hakların ve siyaset alanının önemini ve bunlar için her yerde mücadele etmenin gerekliliğini işçi sınıfından daha iyi anlayamaz; 1 Mayıs gösterileri, işte bu nedenle, bir yüzyıldan daha uzun bir süre önce, Komünist Manifesto’nun yazarlarından birinin desteğiyle başlatılmıştı. Şu anda yürütülmekte olan mücadele ilk aşamada hangi sonuca ulaşırsa ulaşsın, Türkiye’de, yeni bir mücadeleci kuşak, insanın gerçek kurtuluşu için yürütülen tarihsel mücadeleye katılmış bulunuyor. Bu da, dünyanın bütün işçileri için iyi bir işaret."August H. Nimtz

"Dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan ve sivil özgürlüklere, sosyal adalete ve ekolojik sürdürülebilirliğe inanan, sadece seçim anlamına gelmeyen demokrasiye adanmış herkes Gezi Park'taki ve Türkiye genelindeki yürekli direnişçilere minettar olmalı."Ellen Meiksins Wood

"Atlara olanları hatırlayın... ve sopayı kapın!"Bertell Ollman

"Direnişçilerin Taksim Gezi Parkı'nda sergiledikleri cesaret ve kararlılığa tanıklık etmekten gurur duyuyorum. Şu an dünyada gelişmekte olan demokratik ve ekolojik hareketin en önemlisini gerçekleştirdiniz. Politik ve ekonomik özgürlük için, demokrasi için, dünyanın en büyük şehirlerinden birinde sürdürülebilir yaşam için, ve güç küstahlığına karşı verdiğiniz mücadele milyonlarca insana esin kaynağı oldu. Direnciniz ve cesaretiniz için teşekkür ediyorum!"Alfredo Saad-Filho

"Türkiye'nin mükemmel direnişçileri, adalet için, demokrasi için, ve insanlığa yaraşır bir dünya için savaşan sizler, bize esin kaynağı oldunuz. Taksim Gezi Parkı için verdiğiniz muhteşem mücadeleyi izleyen biz milyonlar, orada sizlerle birlikte olduğumuzu ve gerçek bir gelecek için savaştığımızı hissediyoruz. Yürekten dayanışma duygularımı gönderiyorum."David McNally

"Bir Marksist-hümanist olarak, gençlerin, işçilerin, kadınların, ve etnik azınlıkların Taksim Gezipark'ta ve Türkiye'nin her yerinde gerçekleştirdikleri eylemleri militan dayanışma duygularımla selamlıyorum. Bu eylemler, 2011-12'de Tunus'ta başlayıp Arap dünyasından 'occupy' eylemlerine kadar ve bugün Suriye ve Türkiye'de farklı biçimlerde devam eden ayaklanmaların süreğen, ögürleştirici ve küresel karakterini gösteriyor. Bu eylemler ayrıca 'ılımlı' bir İslamcılığın bile en iyi ihtimalle sol ve feminist politikaya düşman, muhafazakar otoritarizmin bir biçimi olabileceğini gösteriyor."Kevin B. Anderson

paylaş