Uluslararası Sendikalardan Türkiye’ye Destek Eylemi

19 Haz 2013

Uluslararası sendikal örgütler ITUC, ITF ve IUF eylem kararı aldı.

Türkiye de dâhil olmak üzere dünya çapında 156 ülkeden 175 milyondan fazla işçiyi temsil eden Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC, 17 Haziran 2013’te tüm üyelerine Türkiye’de ifade özgürlüğü ve gösteri hakkına ilişkin ihlallere dikkat çekmek ve yetkililerin bu konuda harekete geçmelerini sağlamak üzere, 21 ve 22 Haziran’da Türkiye Büyükelçilikleri ve Konsoloslukları önünde gösteri düzenleme ve elçiliklere Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’na iletmek üzere bir mektup bırakma ve elçilik yetkilileri ile konuşma çağrısında bulundu.

ITUC’un eylemler için öngördüğü tarihler, Uluslararası Taşımacılık Federasyonu ITF ve Uluslararası Gıda Sendikaları Birliği IUF tarafından organize edilen eylemlerle de aynı tarihlere denk geliyor.

Gösteri ve yürüyüş gibi eylemlerle dile getirilecek olan ve mektupta yer verilen talepler ise şunlar:

Barışçıl gösterilere yönelik şiddet ve baskıya son verilsin ve protestocuların talepleri dikkate alınsın

Yüzlerce kişinin yaralanmasından ve Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük ve Mustafa Sarı’nın ölümünden sorumlu olanların bulunsun ve bu kişilerin işlerine son verilerek yargılansın.

Taksim Meydanı da dâhil olmak üzere tüm kamusal alanlarda toplanma özgürlüğü teminat altına alınsın.

Toplantı özgürlüğü hakkından faydalanan sendikacıların görevden alınmaması sağlansın.

Barışçıl protestolara katılmış olan yurttaşlar derhal serbest bırakılmasın ve aleyhlerindeki suçlamalar düşürülsün;

KESK’li sendikacılar, tutuklu gazeteciler ve meşru protesto ve muhalif eylemleri nedeniyle haksız yere tutulan diğerleri derhal serbest bırakılsın

Sendikal hakların ve grevhakkının uygulanmasının önündeki tüm hukuki ve pratik engeller kaldırılsın;

Gösterilerde yaralananların uygun sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlansın.

Sosyal medyanın kullanılmasına ilişkin yasaklayıcı önlemlere son verilsin.

paylaş