DİSK: MESS’e karşı mücadelesinde Birleşik Metal İş’in yanındayız

29 May 2013

DİSK Yönetim Kurulu yayınladığı mesajla MESS dayatmalarına karşı mücadele yürüten Birleşik Metal İş Sendikası’nın yanında olduğunu duyurdu.

Onbinlerce metal işçisini ilgilendiren ve Birleşik Metal’in ilkeli duruşuyla bütün metal işçileri üzerinde önemli bir etki yarattığı MESS grup toplu iş sözleşmesi sürecinde grev aşamasına gelindi. Konuyla ilgili olarak DİSK yönetim kurulu da bir açıklama yayınladı.

DİSK Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklama aşağıda:

SENDİKAMIZ BİRLEŞİK METAL-İŞ’İN MESS’E KARŞI YÜRÜTTÜĞÜ MÜCADELENİN YANINDAYIZ!

Onbinlerce metal işçisini kapsayan 2012-2014 dönemi MESS grup toplu iş sözleşmesi grev aşamasına gelmiş durumda.

Sendikal hak ve özgürlüklerin alabildiğine geriletildiği; taşeronlamaya karşı kazanılan mahkeme kararlarının uygulatılmamasından Hava-İş Sendikası’nın THY grevinde olduğu gibi grev kırıcılığına varıncaya kadar işçi-emekçi kitlelerin yasa ve anayasadan doğan haklarını kullanmaları bizzat hükümet tarafından engellendiği bir dönemde sendikamız Birleşik Metal-İş’in MESS’e karşı toplu iş sözleşmesi sürecinde verdiği mücadele oldukça önemlidir.

Dün olduğu gibi bugünün egemenlerinin sermayeye dikensiz gül bahçesi yaratma özlemlerine karşı direnişi sürdüreceğiz!

Bu doğrultuda Birleşik Metal-İş Sendikamızın yürüttüğü mücadelenin sonuna kadar yanındayız!

paylaş