Türk-İş; “Açlık sınırı 995 Lira”

29 May 2013

Türk-İş, “Mayıs 2013 Açlık ve Yoksulluk Sınırı” raporu açıklandı.

Türk-İş tarafından çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay düzenli olarak yapılan “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırmasının 2013 Mayıs ayı sonuçlarına göre:

* Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 995,28 lira,

* Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 3.241,96 lira oldu.

Türk-İş’in verileri temel alındığında Mayıs 2013 ayı itibariyle “mutfak enflasyonu”ndaki değişim şöyle:

* Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,69 oranında geriledi.

* Yılın ilk beş ayı itibariyle artış oranı yüzde 1,04 oldu

* Gıda enflasyonunda oniki ay itibariyle artış oranı yüzde 7,56 oranında gerçekleşti.

* Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 5,39 olarak hesaplandı.

Yoksulluk sınırı ne? Raporda yoksulluk düzeyi “Çalışanların, kendilerine ve ailelerine saygın yaşam düzeyi sağlayacak bir gelir elde etmeleri esastır. Yoksulluk, genel anlamıyla, insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamama durumu olarak tanımlanmaktadır. Yoksulluk sınırı tutarı, bir ailenin, insan onurunun gerektirdiği zorunlu ihtiyaçları karşılayabilmesi için yapması gereken harcama düzeyidir.” şeklinde tanımlanıyor.

Açlık sınırı nasıl bulunuyor? Raporda açlık sınırına ilişkin “İşçinin ailesiyle birlikte, insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi sağlayabilecek harcama tutarını belirlemek için yapılabilecek hesaplamalardan biri, beslenmeye ilişkin ihtiyaçların belirlenmesidir. Dengeli beslenebilmek için, yetişkinlerin ihtiyaç duyacağı kalori miktarı ile çocukların yaşlarına göre gerekli olan kalori miktarının ne olması gerektiği hakkında bilimsel araştırmalar yapılmıştır. Sağlığın korunabilmesi için bu kalorileri sağlayacak besin miktarları yanısıra, gerekli protein, yağ ve karbonhidrat miktarları konusunda da belirlemelerde bulunulmuştur. Bu kapsamda, farklı büyüklükteki aileler için toplam besin ihtiyacı hesaplanabilmektedir.” açıklamaları yer alıyor.

Besin sepeti nasıl belirlendi? Besin sepetinin belirlenmesinde ise bilimsel bir beslenme kalıbı temel alınmış. “Türk-İş’in bu çalışmasında, dört kişilik bir ailenin, bilimsel olarak belirlenmiş beslenme kalıbı temel alınmaktadır. Anılan beslenme kalıbı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksek Okulu’ndan sağlanmıştır. Günlük kalori ihtiyacının hesabında, hem yetişkin kişiler hem de genç ve çocuk nüfus dikkate alınmaktadır. Buna göre yetişkin erkek için 3500, yetişkin kadın için 2300, 15-19 yaş grubundaki erkek çocuk için 3200 ve 4-6 yaş grubundaki çocuk için 1600 kalorilik liste temel alınmıştır.”

Bakan “geçinirsiniz canım” demişti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik Balçiçek İlter'in “Söz Sende” programında asgari ücreti ile geçinilemeyeceğini düşünenler olduğuna ilişkin bir soruyu yanıtlarken “Geçinemez diye bir şey yok, tabi geçinirsiniz. Niye geçinemeyeceksiniz? Eğer ona mahkumsanız 800 lirada büyük paradır. Geçinirsiniz. Netice itibariyle peynirin kilosunun fiyatı belli, ekmeğin fiyatı belli, yediğiniz zeytinin fiyatı bellidir. Bunu istismar etmemek gerekir.” demişti. Fakat tablo ortada. Asgari ücret 773,01 TL. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 995,28TL.

paylaş