THY yönetimi tehdit ediyor!

23 May 2013

Hava işçisinin grev kararlılığı THY yönetimini zorluyor.

Hava-İş Sendikası 14 bin emekçisi adına 15 Mayıs günü 24. TİS görüşmeleri sonuçsuz kaldığı için greve çıkmıştı. Hava- İş ve THY yönetimi arasında son teklifler dün (22 Mayıs) karşılıklı olarak iletildi.

Grevin başından beri AKP hükümetinin coplu-gazlı tam desteğini alan THY yönetimi, dün yaptığı teklifte hava emekçisine aba altından sopa gösteriyor.

THY yönetiminin yaptığı teklifte aynen şu cümle bulunuyor: “Bu eylem 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 72. maddesi çerçevesinde grev hakkının kötüye kullanılmasıdır.”   6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 72. maddesi şöyle: “Taraflardan birinin veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının başvurusu üzerine mahkemece, grev hakkı veya lokavtın iyi niyet kurallarına aykırı tarzda toplum zararına veya millî servete zarar verecek şekilde kullanıldığının tespit edilmesi hâlinde, uygulanmakta olan grev veya lokavtın durdurulmasına karar verilir.”

AKP hükümetinin tam desteğini alan THY yönetiminin bu maddeye vurgu yaparak grevi kırmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

paylaş