THY yönetimi manevra üstüne manevra yapıyor

22 May 2013

AKP hükümetinin tam desteğini alan THY uzlaşmaya yanaşmıyor.

THY, 24. dönem toplu iş sözleşmesi dönemindeki ücretlere karşılık bu dönem için çalışanlara ilk yıl yüzde 5+3+ enflasyon oranında zam önerirken ikinci yıl 3+3+enflasyon oranında zam vereceğini açıkladı.

THY’nin teklifini şöyle açıkladı; - Tüm çalışanlarımızın 23. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile sağlanan mevcut çalışma koşullarının, sosyal ve özlük haklarının, uçucu personelin uçuş planlamaları ile ilgili tüm kurallar ve limitlerin aynen uygulanmasına, - 2013 yılı ilk altı ay için yüzde 5, ikinci altı ay için % 3 oranında (yıl sonu itibariyle kümülatif yüzde 8.1) - 2014 yılı ilk altı ay için yüzde 3, ikinci altı ay için % 3 oranında (yıl sonu itibariyle kümülatif yüzde 6.1)

Bu açıklamalarla birlikte THY, TİS sürecinin kendileri açısından bittiğini de açıkladı. THY, önerileri arasında işten çıkartılan 305 kişiden söz edilmiyor. İşten çıkartılan 305 hava işçisinin nerdeyse tamamı “işe iade” davalarını kazanmış, 39 kişinin iadesi Yargıtay’ca onaylanmıştı.

THY’de grev 15 Mayıs tarihinde uygulamaya başlanmıştı. Hükümet, grevi kırmak için, güvenlik güçleri başta olmak üzere devletin tüm olanaklarını sonuna kadar kullanmıştı.

İşçilerin ne istiyor? Hava İş, TİS görüşmeleri için yapılan çağrıya bugün (22 Mayıs) sabah yanıt vermişti. Hava İş, şu önerileri sunmuştu;

1- Üzerinde değişiklik yapmadığımız 23. Dönem toplu iş sözleşme maddelerinin ve eklerinin yeni yasalarla işçi ve sendika lehine olan hükümlerinin düzenlenmesi şartıyla mevcut haliyle kabul edilmesi

2- 23.Toplu iş sözleşmesinin 99. Maddesinde uçucu ekipler ile ilgili uçuş görev süre ve dinlenme sürelerini kapsayan kazanılmış hakların ve 22. Dönem toplu iş sözleşmesinin atıfta bulunduğu 27 Temmuz 2012 tarihinden önce geçerli olan ER konaklamalarında 36 saat dinlenme hakkını da kapsayan PR.01.70.007 Uçucu Personel Uçuş Görev ve Uçuş Saatleri Prosedürü Rev (1) prosedürünün bir bütün haline getirilip oluşturulacak metnin antlaşma tutanağında belirlenerek bu metnin TİS yürürlük süresince hizmet akdi hükmü niteliğinde de geçerli olmak üzere CCM ve OM PART A ilgili bölümlerine imza tarihi itibarı ile eklenmesi,

3- Hastalık raporuna dayalı istirahatler iş sözleşmesinin feshi gerekçesi yapılamaz. Hükmünün 27. maddeye eklenerek yeniden düzenlenmesi

4- Ücret zamları ile ilgili olarak 31.12.2012 tarihindeki ücretlere 01.01.2013 tarihinden itibaren ve enflasyon koruması sağlanarak a .altı ay kıdem ücretlere 200TL seyyanen zam, iş/uçuş tazminatlarına %5 zam b. altı ay kıdem ve iş/uçuş tazminatlarına yüzde 5 zam c. altı ay kıdem ve iş /uçuş tazminatlarına yüzde 5 zam c. altı ay kıdem ve iş /uçuş tazminatlarına yüzde 5 zam uygulanması

4- Sosyal yardımlara 1. Yıl %10, ikici yıl yüzde 10 oranında zam uygulanması

Ayrıca TİS eki bir protokol yapılarak iş sözleşmeleri 29 Mayıs 2012 tarihi ve takip eden tarihlerde bildirimsiz olarak feshedilen üyelerimizin, a-Mahkeme kararları ve bu Mahkeme kararlarını kesinleştiren Yargıtay onamaları çerçevesinde verilen işe iade kararları dikkate alınarak, THY AO Genel Müdürlüğüne bu kararları bildirilen üyelerimizin işe iade işlemlerinin yerine getirilmesi, kararlar oluştukça bu işlemlere bu yönlü devam edileceğinin işverence kabul ve taahhüt edilmesi; b-Ayrıca işe iade kararı onanmış veya işe iade mahkeme kararları henüz Yargıtay’ca onanmamış veya mahkemesi henüz sonuçlanmamış bu üyelerimizden kendi gönüllü taahhüdü ile hukuki haklarını talep eden üyelerimizin bu haklarının ödenmesinin garanti edilmesi halinde

24. dönem toplu iş sözleşmesini imzalamaya hazır olduğumuzu bildiririz. Sendikamız bu tekliflerini yarın işverene yazılı olarak sunacaktır.

Grevin etkisi artıyor Sendika yetkilileri grevin yaklaşık 2000 üyeleri tarafından desteklendiğini ve bu sayının her geçen gün artacağını söylüyor. Uçuşların aksamamasını ise THY'nin uçuş sayısını düşürmesine ve uçuş güvenliği kurallarına aykırı olarak dinlenmemiş, yetkisiz ve yarı zamanlı çalışanlarla uçuşların yapılmasına bağlıyorlar.

Bununla birlikte THY yönetiminin her açıklamasını dakika sektirmeden ekranlarına ve sayfalarına taşıyan ana akım medyanın Hava İş'in taleplerine ve açıklamalarına neredeyse sansür uygulaması grevin etkili olduğnunu kanıtlar nitelikte.

THY yönetimi sıkıntılı Bütün bunlara rağmen THY yönetimi yönetimi grevin etkisiz olduğunu, işçilerin sendikaya güvenmediklerini ve sendika yönetiminin istifa etmesi gerektiğini söylüyor. Ama basına yansıyan haberler THY'nin kariyer siteleri üzerinden pilot aramaya başladığı yönünde. THY'nin son hamlesinin de grevdeki işçilerin kafasını karıştırmaya yönelik olduğu, işçilerin işe geri dönmelerinin yollarını aramaya başladığının bir göstergesi. Doğal olarak akıllara şu soru geliyor: “Grev bu kadar etkisiz ise bu çabalar niye?”

 

paylaş