İspanya’da kriz durmuyor

18 May 2013

İspanya'da yayımlanan bir araştırma sonucuna göre, 2008 yılından bu yana ülke genelinde fakirlik yüzde 8 arttı.   İspanya’da Valencia Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü IVIE ve Bancaja Vakfı tarafından yayımlanan "İspanya'da fakirlik ve insan kaynakları" başlıklı raporda, ekonomik krizin etkisinin 2008 yılından itibaren sosyal boyutta çok ciddi olarak hissedildiğinin altı çizildi.   Ekonomik olarak gelir ve işsizlik temel alınarak hazırlanan fakirlik raporunda, İspanya'nın krizden en fazla etkilenen özerk yönetimleri güneydeki Kanarya Adaları, Valencia ve Endülüs olarak gösterildi.   Bu arada ülkede mevcut durumda yüzde 27'ye varan işsizlik sorunuyla ilgili olarak, bir yıldan uzun süredir işsiz olan İspanyolların sayısının 2006 yılına göre 2013'te 7 kat arttığı belirtildi. Krizle birlikte İspanyol halkının maddi refah düzeyinin ortalama yüzde 13,7 düştüğü kaydedildi. Raporda ayrıca, krize karşı İspanyolların en iyi desteği aile içindeki dayanışmadan aldığının altı çizildi.   Ekonomik krizin, sosyal boyutta sağlık ve eğitime etkisinin, istatistik veri eksikliğinden henüz net bir şekilde belirlenemediği de vurgulandı.   Her konuda ayrıntılı istatistiklere sahip olan Batı ülkelerinin, sağlık ve eğitim gibi toplumun tümünü ilgilendiren konularda son yıllarda istatistik vermemeye çalışmaları kapitalizmin yıkıcılığını gizlemeye yetmiyor.

paylaş