“Grev süresince THY ile seyahat etmiyoruz”

17 May 2013

SES, THY emekçilerinin grev süresince THY ile uçmayacağını açıkladı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası SES, hava emekçilerinin greviyle dayanışma için basın açıklaması yayınladı.

Basın açıklaması metni “THY’de çalışan emekçilerin ekonomik, özlük ve demokratik hakları için başlatmış olduğu grevi selamlıyoruz. Hükümetin tüm manipüle etme, emekçilere yönelik baskılarına rağmen direnişi sürdüren Hava İş sendikasının yönetimini ve üyelerini kutluyoruz.

“Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak; Hava İş’in yaptığı GREV süresince “THY ile seyahat etmiyoruz.

“Buradan tüm üyelerimize ve kamuoyuna çağrıda bulunuyoruz:

“Hava İş’in GREV’deki başarısı aynı zamanda GREV yasağına karşı gösterilen bir direniştir.   “Bu direniş GREV hakkının yeniden kazanımı anlamına da gelmektedir.

“Bu GREV’i örgütledikleri için işinden atılan tüm işçi ve emekçilerin örgütlü güçleri ile sindirilemeyeceğinin kanıtıdır.

“Dolayısıyla, bu GREV işçilerin emekçilerin, esnek, kuralsız ve kölece çalışmaya mahkûm edilen tüm kesimlerin GREV’i olarak algılanmalıdır. Bu nedenle örgütlü tüm kesimleri Hava İş GREV’i süresince THY ile seyahat etmemeye, Hava İş sendikası ve üyeleri ile dayanışmaya çağırıyoruz.”

paylaş