Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri başladı

14 May 2013

Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu'nda kamuda çalışan 197 bin işçi için istenecek zam oranı belirlenecek.

Türk-İş'e bağlı 20 sendikanın katılımıyla oluşturulan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu, kamuda çalışan işçilerin toplu iş sözleşmeleri müzakerelerinde yol haritasını belirlemek üzere toplandı. Toplantıya, kamuda örgütlü Tarım-İş, Türkiye Maden-İş, Genel Maden-İş, Petrol-İş, Şeker-İş, Selüloz-İş, Basın-İş, Türk Metal, Dok Gemi-İş, Yol-İş, Tes-İş, Tez Koop-İş, Koop-İş, Demiryol-İş, Haber-İş, Sağlık-İş, Harb-İş, Toleyis, Türkiye Denizciler Sendikası ve Tekgıda-İş katıldı.   Kamuda örgütlü sendikalar, pek çok iş yerinde, kamu işveren sendikaları TÜHİS ve Kamu-İş ile toplu sözleşme görüşmelerine başladı. Sendikalar, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu toplantısına, işçilerin toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin 36 taleple geldi.   Taleplerden bazıları şöyle: -İşçilerin yılbaşındaki net ücret düzeyi yıl sonuna kadar korunsun. Vergi dilimlerinden kaynaklanan kayıplar telafi edilsin, vergi oranları yüzde 15 ile sınırlandırılsın, -Ücretler refahtan pay alsın, -Ücretler, enflasyona yenik düşürülmesin, -Düşük ücretlerde memur maaşları dikkate alınarak iyileştirme yapılsın, -Ücretler yoksulluk sınırı olarak açıklanan 3 bin 280 liranın altında kalmasın, -Ücretler arasındaki dengesizliği gidermek için ücret zamları seyyanen olsun, -Doğum, ölüm, giyim gibi yardımlar sembolik olmaktan çıkarılsın, -Kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolüne, "sendikalarca getirilen yeni teklifler görüşülmez" hükmü konulmasın, -Esnek çalışma, izin, ihbar ve kıdem tazminatı konularında ödün verilmesin, -Alt işveren uygulaması önlensin, -Mevsimlik, geçici, sözleşmeli ve taşeron işçiler kadroya alınsın, -Alt işveren işçilerinin toplu iş sözleşmesinden yararlanması sağlansın, -Toplu iş sözleşmesi farkları 1 ay içinde ödensin, -İşçi yerine memur ve sözleşmeli personel alımı önlensin.   Toplu sözleşme görüşmelerinde, hükümetten, vergi dilimlerinden kaynaklanan kayıpların telafi edilmesini, vergi oranlarının yüzde 15 ile sınırlandırılmasını ve düşük ücretli işçilere taban ayarlaması yapılmasını talep etme konusunda karara varıldı.   Bu yıl yenilenecek kamu toplu iş sözleşmeleri, 96 işyerinde veya işletmede çalışan 185 bin 98 işçiyi kapsıyor. Yenilenecek toplu iş sözleşmelerinin tamamına yakını 1 Ocak ve 1 Mart 2013'ten geçerli olacak.   Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin yürütüleceği kurum ve kuruluşlar arasında Türkiye Taş Kömürü Kurumu, Çaykur, Türkiye Şeker Fabrikaları, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlükleri, bazı bakanlıklar ve üniversiteler bulunuyor.  Kamu kesiminde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin yürütüleceği bazı işyerleriyle buralarda çalışan işçi sayıları söyle: -79 İl Özel İdaresi: 21 bin 931 -Milli Savunma Bakanlığı 19 bin 589 -TCDD ve bağlı ortaklıkları: 12 bin 500 -Türkiye Şeker Fabrikaları: 11 bin 260 -Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü: 11 bin 591 -Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: 11 bin 219 -Türkiye Taş Kömürü Kurumu: 10 bin 43 -EÜAŞ: 6 bin 111 -Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu: 4 bin 887 -TPAO: 3 bin 921 -TEİAŞ: 3 bin 455 -MKEK: 2 bin 253 -TÜBİTAK: 3 bin -Sağlık Bakanlığı: 3 bin

paylaş