DİSK’ten yeni İş Mahkemeleri tasarısına tepki

09 May 2013

DİSK, İş Mahkemeleri’nin "daha hızlı ve masrafsız çalışması" gerekçesiyle hazırlığını yaptığı yeni yasa tasarısına ilişkin bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada; İş Mahkemeleri yerine "İş ve Sosyal Güvenlik Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti"nin kurulmasının planlandığı yeni yasa tasarısı ile işçilere yargı yolunun kapatıldığına işaret edildi. Çerkezoğlu, AKP'nin işçi mücadelesini sınırlamayı ve engellemeyi hedeflediğini belirterek, hukuk önünde hak arama mücadelesinin kısıtlanacağını vurguladı. Çerkezoğlu, "Emekçileri kuralsız ve güvencesiz çalıştırma kuşatması altında bırakan iktidar, yasa ve yasaklarla fiili ve hukuki mücadelemizi engelleyemeyecektir" dedi.

Açıklamada yeni yasa tasarısı ile bundan sonra işçi ve patron arasındaki iş sözleşmesi veya İş Kanunu’ndan doğan her türlü hukuksal sorunun İş Mahkemeleri'nde değil de "İş ve Sosyal Güvenlik Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti"nde görüşüleceğini hatırlatılırken, uygulamanın, hükümetin emeğin haklarına yönelik saldırı programının bir parçası olduğu kaydedildi.  “Yeni yasa işçilerin aleyhinedir!” Çerkezoğlu, "Bu uygulama, işçilerin hak arama mücadelesinde önemli yeri olan bağımsız yargının yani İş Mahkemeleri’nin yerinin devlet tarafından atanmış 'kamu görevlileri' ve 'mülki idare'nin belirleyeceği hakem kurullarına havale etmek anlamına gelmektedir. Böylesi bir durumda İş Kanunu’nun 'işçi lehinelik' ilkesinin hiçe sayılacağı aşikârdır" dedi.

Temel amaçlardan birinin İş Kanunu’nun temel niteliklerinden biri olan "işçi lehine yorum" anlayışını devre dışı bırakmak olduğuna dikkat çeken Çerkezoğlu, oluşturulacak hakem heyetinde işçiler lehine tavır alacak bağımsız bir temsilcinin yer almamış olmasının da şüphelerini güçlendirdiğini ifade etti.

İktidarın yargı üzerindeki iş yükünü, masraf ve zaman sorununu bahane ederek işçilerin hak arama mücadelesini sınırlamayı ve engellemeyi amaçlayan yasa karşısında, en güçlü duruşun sendikalarda örgütlü birliğin oluşturulmasıyla olacağı vurgulandı.

paylaş