Hemşireler halk sağlığı için alanlara iniyor

08 May 2013

“Halkımıza hak ettiği hemşirelik bakımını veremiyorum. Engeller var. Engeller kaldırılsın!”

Türk Hemşireler Derneği THD tarafından 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle, 11 Mayıs Cumartesi günü “Toplumumuzun Sağlığı ve Mesleğimizin Geleceği“ sloganıyla Ankara’da miting düzenlenecek.

Konuya ilişkin 7 Mayıs 2013 tarihinde THD’de bir basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Bayazıt İlhan da katıldı. THD Genel Başkanı Saadet Ülker, basın toplantısında yaptığı açıklamada, meslekleriyle ilgili yıllardır hukuk mücadelesi sürdürdüklerini, ancak hiçbir olumlu adım atılmadığını belirterek, sorunlarını düzenleyecekleri mitingde dile getireceklerini söyledi.

TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Bayazıt İlhan ise konuşmasında sağlık hizmetinin ekip işi, hemşirelerinde bu ekibin önemli parçası olduğunu ifade ederek, sağlıkta dönüşüm nedeniyle iyi hekimlik yapılamadığı gibi iyi hemşireliğin de yapılamadığını dile getirdi. İlhan, “Bu bir halk sağlığı problemidir, hemşireler bunu söylüyorsa dikkate alınmalıdır, miting alanında olacağız” dedi.

THD basın açıklaması Türk Hemşireler Derneği, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle, 11 Mayıs 2013 günü “Toplumumuzun Sağlığı ve Mesleğimizin Geleceği “ konulu bir miting düzenleyecektir.

Mesleğimizle ilgili olarak yıllardır sürdürdüğümüz hukuk mücadelemizde olumlu bir sonuca ulaşılamadığı, hiçleştirmeye yönelik politikaların hemşireleri, hemşire öğrencileri çok rahatsız etmesi ve bu aşırı rahatsızlığın miting talebine dönüşmesi nedeniyle yapılmaktadır.

Bu mitingde ağırlıklı olarak, ülkemizde 1980 sonrası gelişmelerin özellikle 2000 sonrasında hız ve derinlik kazanarak sağlık sistemimizi ve toplum sağlığını genel olarak nasıl etkilediği üzerinde değil, hemşireliğin bu dönüşümden nasıl etkilendiği ve bu durumun halkımızın sağlığını dolaylı olarak nasıl etkileyebileceği üzerinde durulacaktır.

Bu nedenle mitingin ana sloganı "Halkımıza hak ettiği hemşirelik bakımını veremiyorum. Engeller var. Engeller kaldırılsın" biçiminde belirlenmiş, tüm alt sloganlarla, ana slogana açıklık getirilmiştir.

* Özellikle son yıllarda yapılan düzenlemelerle hemşirelik mesleği, eğitiminden çalışma koşullarına kadar olan geniş bir alanda büyük zararlara uğramış ve yok edilme sınırına getirilmiştir.

* Hemşirelik temel eğitiminde Hemşirelik Kanununun Birinci maddesi hiçe sayılmış, bu hiçe sayılış öylesine ileri gitmiştir ki, hastanelerde hiç eğitimsiz kimselere enjeksiyon ve benzeri bazı teknik işler öğretilerek hemşire olarak istihdam edilmeleri sağlanmıştır.

* Hemşirelik eğitiminin YÖK tarafından yönetmelik hâline getirilmiş olan direktifi ve tarafı olduğumuz bazı uluslararası antlaşmalar yok sayılarak çocuk hemşire yetiştirilmesi adeta ülkenin en önemli ve değerli işi hâline getirilmiştir. Parası olan parasından para kazanmak için “ülke ihtiyacı olduğu” gibi sözde yüce ya da haklı bir sebebe dayandırarak, paralı özel meslek lisesi açmıştır.

* Baş hemşirelikler yok edilmiştir.

* Başka mesleklerden diplomaları olanlara hemşirelik yetkisiyle çalışma hakkı verilmiştir.

* Hemşire, sağlık sisteminin en ağır koşullarda çalışanlarından birisi olduğu hâlde hizmeti karşılığı aldığı ücret kabul edilemez ölçülere inmiştir.

* Sözleşmeli çalışma düzeni, ağır çalışma koşullarıyla birlikte durumu katlanılamaz hâle getirmiştir.

* Çalışma saatlerinde kuralsız düzene geçilmiş, özel yaşam hakkı bu nedenle adeta yok olmaya yüz tutmuştur.

* Meslek Örgütü yok sayılmıştır.

* Hemşire her işe memur ucuz emek gücü hiç kimse konumuna getirilmiştir.

Uluslararası Hemşirelik Konseyi, Dünya Sağlık Örgütü hemşireyi sağlık sisteminin en önemli unsurlarından birisi olarak görür ve onu bin yıl hedeflerine ulaşmada kilit insan gücü olarak değerlendirirken, ülkemizde mesleğin yok edilişine tanık olmak çok acı, toplum sağlığı adına endişe vericidir.

Bu acı ve endişeyi, siyasi partiler ve birçok sağlık örgütünün desteği ile birlikte halkımızla paylaşmak üzere meydanlardayız.

Birlikte olmak dileği ile. Saygılarımızla.

Düzenleyen: Türk Hemşireler Derneği, Saat 10.00 Toros Sokak, bir araya geliş Saat 12.00 Toros Sokaktan Abdi İpekçi Parkına yürüyüş Saat 12.45 Abdi İpekçi Parkı, konuşmalar.

Destekleyen sağlık örgütleri Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği

paylaş