Eğitim-Sen; “KPSS Ücretlerindeki Aşırı Artışlar Kabul Edilemez!”

06 May 2013

Eğitim-Sen, Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS ücretlerinin geçen yıla göre yüzde 70'e varan oranlarda arttırılmasına karşı bir basın açıklaması yayınladı.   Açıklamada, “KPSS’nin sınav sektörünün büyüyen gücü olduğu, işe giriş umuduyla birçok üniversite mezununun sınava yöneldiği, maliyetlere rağmen yapılan zamların insafsızlık olduğu, sorunun sınav odaklı eğitim sistemi olduğu” vurgulandı.  Açıklama metni Kamu kurum ve kuruluşlarındaki memur kadroları ile işçi ve KİT'lerdeki sözleşmeli pozisyonlara atanmada kullanılan bir yarışma ve eleme sınavı olan ve her yıl milyonlarca kişinin katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS ücretleri geçen yıla göre yüzde 70'e kadar değişen oranlarda arttırıldı.   Sınav sektörünün son yıllarda hızlı bir şekilde büyüyen gücü hâline gelen KPSS, özellikle üniversite mezunları için giderek zorlaşan ve zorlaştıkça da gerginleşen bir ortam oluşturmaya başlamışken ve çok sayıda işsiz üniversite mezununun işe girmesi için zorunlu tutulan KPSS'de sınav ücretine yapılan aşırı zamların hangi maliyet hesabı üzerinden yapıldığını merak ediyoruz.   Son yıllarda daha sık aralıklarla yaşanan ekonomik krizlerin yarattığı ekonomik darboğaz, bir taraftan istihdam olanaklarını daraltıp işsizliği arttırırken diğer taraftan bireyleri kamuda çalışmaya yönlendirmiştir. Bu duruma paralel olarak, üniversiteden mezun olduktan sonra "iş bulmak" amacıyla milyonlarca kişi KPSS'ye girmek durumunda bırakılmıştır. Üniversite mezunlarının sayısının her yıl artmasıyla birlikte KPSS gibi eleme sınavlarına her geçen yıl daha fazla sayıda işsiz üniversite mezununun girmesine rağmen sınav ücretlerinde yapılan aşırı artış kelimenin tam anlamıyla insafsızlıktır.   KPSS sınav ücretlerinde yapılan artışlar geri alınmalı; "sınav maliyeti"nin çok üzerinde yapılan sınav ücretleri belirlenirken kamuda çalışmak isteyen işsizlerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlar mutlaka dikkate alınmalıdır.   Sınavların, katılımcıların bilgi ve becerilerini gerçek anlamda ölçmekten çok elemeye yönelik olması, hem eğitim sistemi, hem de benimsenen kamu istihdam politikaları açısından doğru çözüm olmadığını göstermektedir. Sistemin yarattığı sorunun çözümüne dair bir umut ışığı görünmeyen ve girenlerinin sayısal çokluğunu öğretmen adaylarının oluşturduğu KPSS gibi sınavlar iddia edilenlerin aksine bir zorunluluk değildir. Sorun ne üniversite kapılarında üniversite okumak için bekleyenlerde, ne de en azından bugün için güvenceli iş umuduyla her şeyini KPSS'de başarılı olmaya bağlayanlardadır. Sorun bizzat sınav odaklı eğitim sisteminin kendisindedir.  

paylaş