"İnsanca, onurlu bir yaşam için örgütlenmeye ve mücadeleye"

04 May 2013

Mevsimlik Tarım İşçileri Derneği MET-DER kuruldu.   MET-DER, tüm tarım emekçilerini insanca, onurlu bir yaşam için dernek çatısı altında örgütlenmeye ve mücadele etmeye davet etti.

Diyarbakır Mezopotamya Mevsimlik Tarım İşçileri Derneği MET-DER, DİSK/Genel-İş Sendikası Diyarbakır Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi.

MET-DER Yönetim Kurulu Üyesi Ensari Atlı, "Tüm tarım emekçilerini insanca, onurlu bir yaşam için derneğimiz çatısı altında örgütlenmeye ve mücadele etmeye davet ediyoruz" dedi.

MET-DER'in talepleri 1- Emekçileri "mevsimlik" ve "gezici" işçiliğe zorlayan koşullar ortadan kaldırılmalıdır.   2- Mevsimlik tarım işçilerinin temel haklardan yararlanmalarını sağlayacak kapsamlı bir yasal düzenleme yapılmalıdır.   3- Mevsimlik tarım işçilerine yönelik dışlama, aşağılama ve şiddet politikaları durdurulmalı, çalıştıkları yerlerde temel yurttaşlık haklarından yararlanabilmeleri için gereken idari ve toplumsal tedbirler alınmalıdır.   4- Çocukların mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştırılmasının önüne geçilmeli, işçi çocuklarının eğitim koşulları sağlanmalı, sağlıklarının korunması ve bakımları için kamusal destek oluşturulmalıdır.   5- Kadın mevsimlik tarım işçilerinin üzerlerindeki çocuk bakımı ve ev işleri yükü kaldırılmalı, sağlık sorunlarının çözümü için özel bir sağlık politikası uygulanmalıdır   6- Mevsimlik tarım işçileri için insan onuruna uygun, güvenli ve ücretsiz bir ulaşım düzeni oluşturulmalıdır.

7- Mevsimlik tarım işçileri için çağdaş yaşama uygun, sağlıklı ve sosyalleşme imkânı sağlayan barınma alanları oluşturulmalıdır.

8- İşçilerin ücret ve çalışma koşulları, devlet, işveren ve işçi temsilcilerinin katıldığı müzakerelerle saptanmalı, belirlenen ücret ve çalışma koşulları işçi örgütleri tarafından denetlenmelidir.

9- Mevsimlik tarım işçilerinin sağlıklı yaşama hakkı güvence altına alınmalıdır.  Kaynak: Etha

paylaş