TMMOB: “Yaşanabilir bir kent ve demokrasi şenliği”

03 May 2013

TMMOB, kamusal alanların birer rant yaratma aracına dönüştüğü kentlerimize sahip çıkmak, "İnsanca, Yaşanabilir Bir Kent"in mümkün ve hakkımız olduğu için halkımızı şenliğe davet ediyor.

Tmmob diyor ki! Kentimize, ülkemize sahip çıkalım! Başta İstanbul olmak üzere kentlerimizde giderek eşitsizliğin belirginleştiği, evlerimizin, meydanlarımızın, derelerimizin, ormanlarımızın birer yaşam alanı olmaktan çıkarılarak piyasadaki değerine göre anlamlandırıldığı bir süreci yaşamaktayız. Hepimizin ortak değeri olan kamusal alanların planlama süreçleri ile birer rant yaratma ve paylaşma aracına dönüştüğü, kamusal hizmetlere erişimde müşteri odaklı bir anlayışın benimsendiği ve özellikle kentsel dönüşüm adı altında toplumun büyük bir kesiminin başta barınma olmak üzere eğitim, sağlık, kültür vb. temel haklarından yoksun bırakıldığı bir kentleşme süreci ile karşı karşıya iken özellikle İstanbul; Galataport, Haydarpaşaport, 3. Köprü, 3. Havalimanı, Taksim Projesi, lüks konut projeleri, AVM'ler, finans merkezi, Kanal İstanbul gibi uygulamalar ile küresel sermayenin istekleri doğrultusunda yeninden biçimlendirilmektedir.

Acil demokrasi Tüm bu gelişmeler yaşanırken İstanbul açısından iki kritik nokta daha da belirgin hale gelmektedir. Bunlardan birincisi İstanbul gibi dünya ölçeğinde bir metropolde, bırakın kentte yaşayanları, yerel yönetimler dahi etkisizleştirerek, kente dair önemli kararların tek bir elden alındığı, hukuki denetimin göz ardı edildiği ve demokrasi kültürünün giderek aşındığı bir süreç yaşanmaktadır. İkinci olarak ise, sistemin işlerliğini sağlama gayesi ile inşaat/emlak sektörüne yeni alanlar açmak için merkezi ve yerel iktidar, 3. Köprü ve bağlantı yolları, Kanal İstanbul, Yeni Şehir, kentsel dönüşüm gibi projeler ile İstanbul`un dokunulmaması gereken orman alanlarını, su havzalarını, tarihsel mirasını imara açacak hamleler yapmakta ve geri dönülmez bir yola girmektedir. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, birçok mecrada yerel yönetimler, kamusal alanlar ve hizmetler, afetler, çevre, altyapı, ulaşım, konut, turizm, koruma, kentsel dönüşüm, eğitim, sağlık gibi konularda mevcut olan sorunların tespitini ve çözüm önerilerini sıralamıştır. Tüm bu uygulamaları bilimsellik, kamu yararı, doğayı ve tarihsel mirası koruma ve geliştirme ilkeleri çerçevesinde değerlendirerek; kentlerimizin daha eşitlikçi, yaşanabilir ve demokratik bir hâl alabilmesi için mücadele etmiş ve etmektedir. Topluma, doğaya ve kentlere karşı sorumluluğunu yerine getirirken çeşitli rant projelerini engellediği için iktidarlar tarafından çoğu kez "istemezük"çü ilan edilse de yaptığı bilimsel çalışmalar, düzenlediği sempozyumlar, yürüttüğü kamuoyu çalışmaları, açtığı davalar ile TMMOB, hiçbir menfaat gözetmeksizin bu yıkıma karşı direnişini sürdürmektedir.  Neden şenlik? Tüm bu sorunların tespiti ile birlikte, "İnsanca, Yaşanabilir Bir Kent"in mümkün ve hakkımız olduğunu ortaya koymayı amaçlıyoruz. İnsanların giderek, bu gidişattan gayrî başka bir alternatif olmadığına ikna edildiği, toplumun geniş kesimlerinin kaybeden konumuna itilirken, bu yıkıcı kentleşme süreçlerine rıza göstermek zorunda bırakıldığı bir dönemde; bizzat bu sorunların muhatapları ile birlikte izlenmesi gereken politika ve yöntemleri üzerinde ısrarla durulması gerekmektedir. Emek ve Demokrasi güçleri ile birlikte halkımızın bu gerçeklerin farkına varmasını ülkemizin geleceği açısından son derece önemli görüyoruz. Halkımızla buluşarak, birlikte, yan yana durduğumuz, omuz omuza yürüdüğümüz tüm dost kurum ve örgütlerle buluşmak, moralimizi ve umudumuzu diri tutmak gerekiyor. Ülkemizin, mesleklerimizin, meslek örgütlerimizin geleceği bize bağlıdır. Bu nedenle tüm dost ve kardeş kurumlar ile halkımız şenliğimize davetlidir. Kentimize, Ülkemize ve Geleceğimize Sahip Çıkmak İçin; Yüreğinizi Yüreğimizin Yanına İstiyoruz!

Yaşanabilir bir kent ve demokrasi şenliği 5 Mayıs 2013 Pazar saat 14.00 - 22.00 Selamiçeşme Özgürlük Parkı - Kadıköy

Yaşanabilir bir kent ve demokrasi şenliğimizde neler var? MARSİS BANDİSTA KEOPS DOMANE DERSİM SİMURG GRUP ANADOLU SERDAR KEMAL SOL MAJÖR Haluk Tolga İlhan Yönetiminde ÖTEKİ SESLER KOROSU BALAT ROMAN ÇOCUK MÜZİK GRUBU PSAKD KADIKÖY ŞUBE SEMAH EKİBİ SİS HALK DANSLARI GRUBU TÜRKİYE EMEK HAREKETİ AFİŞ SERGİSİ FAHRETTİN ERDOĞAN KARİKATÜR SERGİSİ HASAN SEÇKİN ÇOCUK RESİM ATÖLYESİ ÇOCUK KİL ATÖLYESİ ÇOCUK DRAMA ATÖLYESİ SATRANÇ

paylaş