“Gelişme” diye diye canlı yaşamı yok ediliyor!

15 Nis 2013

3. havalimanı için 657 bin ağaç kesilecek, canlı yaşamı yok edilecek!

T24'ün haberine göre, İstanbul’un kuzey bölgesinde Karadeniz kıyısına yapılacak üçüncü havalimanı için Çevresel Etki Değerlendirme ÇED raporu hazırlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayımladığı raporda ürkütücü tespitler yer aldı.

İstanbul'a yapılacak 3. havalimanı için hazırlanan ÇED raporunu göre; havalimanının yapılması hâlinde kirlilik artacak, canlı yaşamı yok olacak, 657 bin ağaç zaruri olarak kesilecek. Proje alanının yüzde 80’inin orman alanı olduğuna dikkat çekilen raporda, bölgedeki heyelan riskine ve derelerin tahrip olma tehlikesine de vurgu yapıldı.

Yapılması planlanan İstanbul Bölgesi 3. Havalimanı projesinin çevreye etkisiyle alanın projeye uygunluğunun incelendiği rapor, Ak-Tel Mühendislik tarafından hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunuldu.

İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kadir Erdin raporla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Burada sadece insan-doğa dengesi değil, ekosistem de tahrip ediliyor. Ekosistem kendiliğinden yüzyıllar boyu oluşan bir sistemdir. Bu rantı bugün yaşayanlar kullanır ve yararlanır, gelecek kuşaklar için ise yapılan hesaplar tamamen yanlıştır. Bu bölgede açık saha maden işletmeciliği aşılması güç de olsa onarılabilir bir tahribattı ama bu havaalanı ile İstanbul için onarılamaz bir tahribat yaratılacak.”

Boğaziçi Üniversitesi Çevre Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Günay Kocasoy da “Doğanın dengesinin ve ekosistemin tahribatının bu denli yüksek olacağı söylendiği hâlde neden projede ısrarlı olunuyor anlamak mümkün değil. İstanbul için susuzluk tehlikesiyle burun burunayken barajları besleyen akarsuların kurutulması ve tahrip edilmesi doğa için geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Yeşilden yoksun olduğunu söylediğimiz bir şehrin yeşil kalan alanlarını daha özenle korumamız gerekiyor. Projenin yapımı aşamasındaki doğa tahribatının yanında sonrası için de kentleşme ve ulaşım aktiviteleriyle de tahribat devam etmiş olacak. Hava araçlarına kuş çarpmasına yönelik alandaki risklerin de değerlendirildiği raporda, alandaki kuş hareketliliğini azaltmak için, yiyecek içecek kaynaklarının ortadan kaldırılması, tarımsal faaliyetlerden kaçınılması ve meyve veren ağaçların yetiştirilmemesi gibi önerilerde bulunuldu. Bir bölümü maden sahası olan alandaki heyelan riskiyle ilgili de şu ifadeler var: “Proje alanı sınırları içerisinde ve alanın güney batısında yer alan hafriyat döküm alanı ve çevresinde toprak kayması ve heyelan hareketleri görülmektedir” dedi.

Projesinin ekonomik ömrü 100 yıl olarak planlanmıştır. İşletme kapasitesi 150 milyon yolcu/yıl’dır. Günlük yolcu kapasitesinin ise yaklaşık 411 bin yolcu olacağı öngörülmektedir. İşletme aşamasında havalimanına yolcu taşıma için yaklaşık 2 bin adet orta yüklü ticari taşıtın ve ortalama 100 bine yakın otomobilin giriş-çıkış yapması öngörülmektedir.

paylaş