Sağlıkçılar 17 Nisan’da G(ö)revde!

06 Nis 2013

“Sağlıkta Dönüşüm Programı” ve “Kamu Hastane Birlikleri “uygulamaları ile iş yükleri katlanan, hemen her gün şiddete maruz kalan sağlık çalışanları 17 Nisan 2013 Çarşamba günü tüm yurtta grev yapacak.

Sağlık çalışanları 17 Nisan 2012’de Gaziantep’te bir hasta yakınının saldırısı sonucu hayatını kaybeden Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümünde  “Böyle Sağlık Sistemi Olmaz/Sağlıkta Şiddet Sona ERSİN!” temasıyla tüm yurtta bir günlük grev yapacaklarını ilan ettiler.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası SES, Türk Tabipleri Birliği TTB, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası Dev Sağlık-İş, Türk Diş hekimleri Birliği TDB, Türk Hemşireler Derneği THD, Türk Ebeler Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği TÜM RAD DER, Türk Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri Derneği TMRT DER, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği SHUD, Türk Psikologlar Derneği, Sağlık Çalışanlarının Sözü Sendikası SÖZSEN ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği üyesi sağlık çalışanlar eylemde yer alacak.

paylaş