Bugün “Asistan Hekim Günü”

05 Nis 2013

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası SES ve Türk Tabipleri Birliği TTB 5 Nisan “Asistan Hekim Günü” nedeniyle birer açıklama yayınladı.

Bugün günlerden uykusuzluk, yorgunluk, 33 saat çalışma... Bugün günlerden nöbet ertesi mesaiye devam etme, tüm zorlu çalışma koşullarına karşın eğitim talep etme... Bugün günlerden tükenmişlik, yorgunluk, bıkkınlık… Bugün günlerden Melike, Mustafa... Bugün hastanelerde hastayı ilk karşılayan, günde 1000 hasta bakılan acillerde şiddete en çok maruz kalan hekimlerin günü... Bugün hastanenin joker elemanı, ucuz iş gücünün günü… Bugün 5 Nisan Asistan Hekim Günü... Geçen yıllarda asistan hekim mücadeleleri ile takvime not ettirdiğimiz gün... Dokuz Eylül grevinin yıldönümü… Bugün Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde süresiz greve giden asistan hekimlerin günü… Bugün günlerden daha iyiyi isteme, gelecek güzel günlere inanma günü… Bugün taleplerimizi haykırmanın günü…

Nitelikli uzmanlık eğitimi istiyoruz! Şiddetsiz çalışma ortamı istiyoruz! Performans sistemi kaldırılsın! İnsanca mesai saati/nöbet ertesi izin hakkımızı istiyoruz! Yaşanabilir maaş istiyoruz!

Bugün; Sağlıkta şiddet devam ederken, sağlık sistemi şiddeti beslerken, sağlıkta dönüşüm programına karşı mücadelede kararlı olduğumuzu 17 Nisan grevine katılacağımızı bildirdiğimiz gün…

paylaş