İSİG: 4+4+4 çocuk işçi çalıştırılmasını meşrulaştırılıyor

04 Nis 2013

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi İSİG'in Mart ayı raporuna göre en az 55 işçi, iş cinayetinde yaşamını yitirdi. 55 kişi arasında 13 yaşındaki çocuk işçi Ahmet Yıldız da bulunuyor.

Açıklamaya göre işçi ölümlerinin 15'i inşaat, 6'sı metal, 6'sı madencilik ve 5'i kimya sektörlerinde yaşandı. İstanbul'da 10, Muğla'da 5, İzmir ve Sakarya'da ise 4'e işçi hayatını kaybetti. Adana'da 13 yaşındaki çocuk işçi Ahmet Yıldız pres makinesine sıkışarak can verdi.

Ahmet Yıldız'ın ölümünün çocuk işçilik gerçeğini hatırlattığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Çocuk işçiliğin bir biçimi tarım ve inşaat gibi mevsimlik işlerdir. Tarım sektöründe toplayıcılık başta olmak üzere birçok işi yüklenen çocuk işçilerden özellikle kız çocukları sektörün görünmez gücünü oluşturmakta ve daha fazla yıpranmaktadır. Çünkü kız çocukları ev işleri de yapmaktadır. İnşaat işlerinde ise erkek çocuklar çalışmaktadır. Burada sadece hafif, yardımcı işler yapmaz, bizzat tehlikeli işleri de üstlenirler. Çırak/stajyer olan çocuk işçiler ise her yıl Milli Eğitim Bakanlığı MEB ile sermayenin işbirliği çerçevesinde organize sanayide ve fabrikalarda uzun çalışma saatlerinde, çok düşük ücretlerle çalıştırılmaktadır. Çalışma sürelerinin bir kısmı teorik eğitime ayrılan çıraklar öğrenci sayılmakta, MEB'in belirlediği işkollarında çıraklık sözleşmesi yapılarak çalışmaktadır. Stajyer çocuk işçilerin notunun yarısını patron vermektedir. Bu koşulları yüzünden çok ve ucuza çalıştırılırlar."

Son iki yılda yapılan bazı yasal düzenlemeler ile çocuk işçiliğin altyapısının iyice pekiştirildiğini belirten İSİG, "4+4+4 eğitim sistemi ile 9,5 yaşından itibaren çocuk işçi çalıştırılması meşrulaştırılıyor. Yıllık staj günü 120 günden 150 güne çıkarılıyor. Ve son olarak 17 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çıkardığı bir yönetmelikle bu sömürüyü derinleştiriyor. 'Çocuk ve Gençlerin Çalışma Usullerini Düzenleyen Yönetmelik' 16 yaşından gün almış çocukların kiremit, tuğla ve ateş tuğlası işleri ile parafin ve plastik imalatı, selüloz üretimi gibi işlerde çalıştırılmasının önünü açıyor" diye belirtti.

"Sonuç olarak yaratılan emek cehenneminin çarklarına, her geçen gün acımasızca daha fazla çocuk yollanıyor" diyen İSİG, Türkiye'nin çocuk işçi ölümlerine sahne olmaması için mücadele edeceklerini duyurdu.

paylaş