Kamu-özel ortaklığında İngiltere deneyimi

29 Mar 2013

TTB, sağlık sisteminin kurtuluşu olarak sunulan “kamu-özel ortaklığı” projesinde ilk uygulama yapan İngiltereli sağlıkçılar ile görüştü.

Yapılan söyleşide İngiliz Tabipler Birliği Sağlık Politikası ve Ekonomik Araştırma Birimi sorumlusu Jon Ford, İngiltere’de daha çok “özel finansman girişimi (Private Finance Initiative, PFI)” olarak tanımlanan ve uzun yıllardır yaygınlaşan uygulamanın sağlık sistemini işlemez duruma getirdiğini anlattı.

TTB, Birleşik Krallık’ta (United Kingdom) uzun yıllar önce başlayan sağlık alanında kamu-özel ortaklığı deneyimini paylaşmak amacıyla 19 Mart 2013 tarihinde İngiliz Tabipler Birliği’ni (British Medical Association, BMA) ziyaret ederek, konu ile ilgili olarak Birliğin Sağlık Politikası ve Ekonomik Araştırma Birimi sorumlusu Jon Ford ile görüştü. Görüşmeyi Türk Tabipleri Birliği adına Bursa Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala gerçekleştirdi. Prof. Dr. Kayıhan Pala tarafından Türkiye’de sağlık alanındaki “kamu-özel ortaklığı (Public Private Partnership, PPP")” girişimleri hakkında kısa bir bilgilendirmede bulunuldu.

Jon Ford, sistemin en başta temel olarak 3 açmazı bulunduğundan söz ederek “İlk ve en önemli sorun uygulamaların esnek olmamasıdır. Çok uzun zaman (25-30 yıl) yürürlükte kalacak sözleşmeler imzalandığı için, hastanelerin değişen koşullara uyum sağlama olanağı bulunmamaktadır… İkinci olarak bu uygulamanın önemli bir sakıncası, işlerin kötüye gitmesi hâlinde sözleşme süresi boyunca geriye dönüş olasılığının bulunmamasıdır. İşler ne kadar kötüye giderse gitsin, sözleşmede yazan kira bedelini ödemek ve bu ödemeyi 25-30 yıl boyunca yapmak zorundasınız. Süreci kesip atamazsınız… Üçüncü olarak paranın değeri konusundaki risk, aslında özel sektörde değil, kamu sektörünün sırtındadır” dedi.

İngiliz Tabipler Birliği’nin (British Medical Association, BMA) kamu-özel ortaklığı sistemine başından beri karşı olduğunu dile getiren Jon Ford, “uygulamanın sağlık çalışanları üzerindeki etkisinin de olumsuz olduğunu, hasta bakım sürelerinin azalmaya başladığını, sistemin küresel finans sektörünün ihtiyaçlarını uygun olduğunu ve birçok ABD’li firmanın İngiltere'de yatırım yaptığını…” söyledi.

Jon Ford söyleşiyi “BMA 1990’lardan bu yana edindiği deneyime dayanarak sağlık alanında PPP/PFI yönteminden kaçınmak gerektiğini belirtmektedir. BMA mevcut hükümete Ulusal Sağlık Sistemi’ni gözden geçirmesini ve özel sektör yerine kamuyu tercih etmesini, rekabetten kaçınmasını, sağlık kurumlarını parçalamayı değil, bütünleştirmeyi tercih etmesini ve kâr amacını değil, kamu yararını benimsemesini öneriyor. Umarım bu öneriler sizin için de yardımcı olur” diye bitirdi.

Söyleşinin tam metni için:http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/ingiltere-3693.html

paylaş