Bu oyunda herkes kendi dilince konuşsun!

28 Mar 2013

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü, Türkiye’nin birçok yerinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Devlet ve Şehir Tiyatrolarındaki tüm oyunlar ücretsiz olarak seyircinin karşısına çıkarken, birçok amatör tiyatro grubu da hazırladıkları oyunları ücretsiz olarak sergiledi. Aynı zamanda AKP hükümetinin tiyatrolara yönelik politikaları da yapılan eylemlerle protesto edildi.

Kültür Sanat Sen Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada “27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününü kutladığımız bugünlerde, eğitim ve sağlık alanında yaşanan ticarileştirme sürecinin bir benzeri tiyatrolarımızda ve sanat kurumlarımızda yaşanmaktadır. Devlet Tiyatrosunun kuruluş amacı topluma bir şey satmak değil, ona sanatı kazandırmaktır. Bugüne kadar yapılmaya çalışıldığı gibi ucuz ve pazarlamacı bir kültür-sanat politikası ile tiyatro sanatını özüne uygun bir şekilde geliştirmek mümkün değildir” denildi.

Açıklamada ayrıca Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve ayrıca Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nde “geçici süreli sözleşmeli personel” uygulaması ile istihdamı esnek ve güvencesiz hâle getiren politikalar eleştirildi.

Kültür Sanat Sen'in talepleri Genel bütçedeki Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın payı en az Diyanet Başkanlığı’nın payı kadar olmalıdır.

Ödenekli sanat kurumları katkı payları ile amatör ve özel tiyatrolara verilen mali destek artırılmalıdır.

Sanat kurumlarının yasalarına dokunulmamalı, sanat alanındaki örgütlerle işbirliği artırılmalıdır.

Sanatın özgür ve özerk olabilmesi için siyasi müdahaleler yapılmamalıdır, bu kurumların mevzuatları kendileri tarafından hazırlanmalıdır.

Kadrolu, iş güvenceli, sendika hakkı olan kadrolu istihdam biçimi benimsenmelidir.

Sanat mekânları ivedilikle halka ve sanata açılmalı, yeni sanat ortamları için yatırım yapılmalıdır.

Okullarda sanatın çeşitli dalları mutlaka ders olarak yer almalıdır.

Sanatkârların özlük ve mali hakları yeniden düzenlenmeli ve devlet tiyatrolarını özelleştirme sevdasından vazgeçilmelidir.

Sanatkârlar idari sözleşmeli olarak bir defa sözleşme yapmalı, misafir sanatçı uygulamasına son verilmelidir.

Hiçbir yasal dayanağı bulunmayan performansa dayalı çalışma uygulamalarına derhal son verilmelidir.

Tiyatro perdelerinin daima bağımsız, özgür ve özerk sanat için açılacağı günleri birlikte yaratmak için herkesi dayanışma içinde olmaya ve birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

paylaş